Každý rok má své téma, které se odráží ve výtvarném projevu výstavy dodaných prací. Šestnáctý ročníku soutěže měl nyní název Začínáme spolu.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu odpoledne za účasti mladých výtvarníků, rodičů a přátel školky. Vdoprovodném programu vystoupily děti sbásničkou, hudebními, tanečně pohybovými i jazykovými ukázkami. Součástí slavnostního zahájení byla již tradiční dobrovolná sbírka vrámci Květinového dne (Českého dne proti rakovině).

Před zpřístupněním výstavy byli vyhlášeni nejlepší autoři vpěti věkových kategoriích, a to v malbě, keramice a kolektivech. Byla také udělena zvláštní cena pro malé talenty zpořádající školky.

Po vernisáži následovala prohlídka vystavených děl a přátelské posezení.

Autor: Hana Tichá