Výstava Sametový listopad bude ve čtvrtek 27. srpna, možná symbolicky v 17 hodin, slavnostně zahájena ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně. Jedná se o přehlídku dobových dokumentárních snímků, které vznikly v hledáčcích několika fotografů v sametově revolučním období po 17. listopadu 1989 v Kladně.

Vernisáž uvede kurátor výstavy Jaroslav Vyšín, jenž promítne své fotografie z let 1975 až 1989. Mezi nimi převažují záběry kladenských míst, které zrovna měnily svou tvář v rámci nové panelové přestavby.

„Důvodem pořádání výstavy je, že muzeum má povinnost reagovat na takové významné výročí, jakým byl listopad 1989,“ řekl Kladenskému deníku kurátor.

“Provozovatel Malé galerie kladenské spořitelny Jiří Hanke tehdy oslovil několik fotografů se žádostí o snímky z listopadových událostí. Jako bezprostřední reakci na listopadové dění změnil galerijní program a už v prosinci 1989 z našich fotografií uspořádal výstavu. Vystavené snímky pak téměř dvacet let ležely v jeho archivu. Teprve v souvislosti s letošním výročím jsem si na ně vzpomněl a požádal Jirku Hankeho o jejich zapůjčení,“ uvedl Vyšín o původu myšlenky uspořádat výstavu Sametový listopad.

Mezi vystavující fotografy patří Alois Garamszegi, Jiří Hanke, Jiří Hokův, Miroslav Kára, Karel Kestner, Karel Pazderka, Luděk Švorc a právě Jaroslav Vyšín.

Ve Sládečkově muzeu ale návštěvníci nespatří jen fotografie. Současně zde budou vystaveny dobové dokumenty a tiskoviny ze sbírek muzea i soukromých sběratelů. Chybět pak nebudou ani plakáty, které zdobily před dvaceti lety kladenské ulice a knihy vydané posléze v souvislosti s listopadovými událostmi.

Expozice bude v muzeu k viděni až do konce listopadu letošního roku. Pro školní skupiny bude uspořádán doprovodný program.