„Jedná se o pokračování aktivit, které jsme třináct let dělali ve Bělči. Zde zájem návštěvníků postupně opadal. Využili jsme proto nabídky Vladimíra _Rakouše, který tvrz spoluvlastní, a přesunuli jsme se do Velké Dobré. Vše je koncipováno do období třináctého až patnáctého století," informoval za pořadatele jednatel Spolku hradu Jenčov Václav Staněk, který pečuje o zříceninu a snaží se o její zakonzervování.

Přibližně dvě stovky diváků tak po celý den obdivovaly středověká divadelní a šermířská vystoupení, střelbu z obléhacího stroje, představení rytířů a jejich doprovodu na koních či orientální tance. Nechybělo dobové tržiště, vojenské ležení, předvádění řemesel, krčma či lazebna U Ledové kádě. A jak už název napovídá, v sobotním chladném počasí se právě na služby lazebníka fronta nestála.

Zájemci si rovněž mohli prohlédnout interiér jindy nepřístupné tvrze. Jejím spoluvlastníky jsou zmíněný Vladimír Rakouš a jeho bratr Stanislav. „Naše rodina z matčiny strany jsou Trnkovi. Jedná se o nejstarší rod v Dobré. Jeho rodokmen sahá až do poloviny sedmnáctého století. Naši předkové tu robotovali, proto k místním historickým památkám máme vztah. Jsem zahradník, bratr zemědělec, a tak jsme si řekli, že tu budeme robotovat dál. Vyplatili jsme za nemalé peníze dvanáct vlastníků tvrze a získali ji do svého majetku," prozradil Vladimír Rakouš.

Tvrze podle jeho slov stávaly v Dobré dvě. Dochovala se však už jen ta malodoberská (Malá Dobrá je dnes součástí Velké Dobré), která byla už za vlády Marie Terezie přeměněna ve špejchar.

Vlastníci mají s objektem další plány. Chtějí například zbourat nevzhlednou zeď od silnice, aby byla památka lépe viditelná, postupně také přeměňují přilehlé pozemky v panskou zahradu s kapličkou, replikou roubenky a zajímavými keři a dřevinami.