Koncert je pořádán za finanční podpory města Slaného a Nadace Gideona Kleina, vstupné je dobrovolné.

Další plánované koncerty v kostele Svatých Šimona a Judy v Dolíně a přednášky & konference ve Slaném:

4. září, 21.00: Koncert při svíčkách (26. ročník) - komorní smíšený pěvecký sbor Chorus Carolinus pod vedením sbormistra Karla Procházky
8. září, 18.00: přednáška „Slánsko pod palbou hloubkařů“ v MC Grand ( PhDr. Filip Vojtášek, letecký historik a autor velmi ceněné knihy Pod palbou hloubkařů)
13. září, 15.00: Trio Cantabile
22. září, 17.00: přednáška „Rusko v mezinárodních vztazích současnosti“ v MC Grand (PhDr. Michael Romancov, Ph.D., politolog a vysokoškolský pedagog)
17. říjen, 9.30: přednáška o 13. století a jeho vlivu na současnost (název bude upřesněn) v MC Grand (Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně)
20. říjen, 18.00: přednáška/ beseda - Marek Wollner a Ondřej Golis (téma bude upřesněno) v MC Grand
7. listopad: Historická konference Historie nikoho nezabije - Slaný a Slánsko ve XX. století (13. ročník) v aule slánského gymnázia

Vstupné na veškeré koncerty i přednášky je dobrovolné, všichni jsou srdečně zváni. Příchozí nebudou návštěvy a poslechu hudby či mluveného slova určitě litovat, slibují organizátoři.