Obsah Slánského obzoru je již tradičně rozdělen do čtyř tematicky různorodých částí - Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

Statě a pojednání přinášejí celkem pět odborných textů, z nichž připomeňme především příspěvky ředitele slánského gymnázia Milana Dundra o botanickém výzkumu Slánské hory, dále kladenské archivářky Ireny Veverkové o zapojení architekta Antonína Raymonda do válečného úsilí USA za první světové války a regionálního historika Zdeňka Víška o průběhu 28. října 1918 ve Slaném.

V Portrétní galerii se čtenáři mohou seznámit především s životními osudy slánského rodáka a přeživšího holokaustu Luďka Eliáše, který zemřel loni v Ostravě ve věku 95 let. Autorem tohoto příspěvku je historik a učitel Milan Hes.

Zprávy pak obsahují například informace o úmrtí slánského občana a bývalého italského partyzána Marina Cavicchioliho (Blažena Hrabánková), o pořádání Staročeského jarmarku v Třebízi (Petra Hložková) i o oslavách 360. výročí vzniku piaristického školství (Zdeněk Víšek).

Rubrika Kronika, do které přispěli Božena Franková, Olga Judlová, Miroslav Oliverius a L. Novotná, přináší souhrn společenských, politických, kulturních i sportovních událostí ve Slaném v roce 2018.