Výstavu Velvary hostí od loňského května u příležitosti 540. povýšení Velvar na královské město roku 1482 českým králem Vladislavem II. Jagellonským, který potvrdil původní majestát a privilegia císaře Karla IV. Lucemburského, zničená požárem města.

Průvodcem expozicí při sobotní přednášce byl osobně autor výstavy Jiří „Jimák“ Vála. Vytváření tepaných a malovaných znaků a erbů z plechu, a třeba jen zbytkového materiálu, je jeho celoživotním koníčkem.

„Ve své sbírce mám velkou řádku kovových erbů šlechtických rodů, znaků měst, hradů i tvrzí Království českého, tedy historických zemí Čech, Moravského markrabství, slezských knížectví, Lužice a dalších území pod vládou českých králů,“ popsal při prohlídce autor.