Letošní Dvorky probíhají jako vloni kvůli covid opatřením v podobně komorním duchu jako v předešlém roce. Pořadatelský Spolek Podprůhon přizval i letos hudebníky a další umělce, kteří zajistili plnohodnotný doprovodný program.

„Loňský rok nás naučil hodně improvizovat a poradit si i s nenadálou situací. Samozřejmě si přejeme, aby akce proběhla v takové podobě, jak jsou na ni naši návštěvníci zvyklí. Po sobotě, kdy nás občas pokropil déšť, se Dvorkům daří. Přijďte se podívat,“ říká předsedkyně Spolku Podprůhon Kateřina Jůzová.