Kladenské dvorky vznikly na počátku 80. let minulého století. U jejich vzniku stála skupina výtvarníků s chutí a energií vystavovat. Inspirací k výstavě byla pražská přehlídka Dvorky 81, pro kterou se vžil název Malostranské dvorky. Již o rok později se konal nultý ročník kladenské výstavy, tehdy ještě pod názvem Setkání v zahradě, která se konala v zahradě nedávno zesnulého výtvarníka, uměleckého kováře a významné postavy kladenského kulturního prostoru Viktora Stříbrného.

U zrodu tehdy stáli především představitelé výtvarné skupiny Atelier 74 Viktor Stříbrný, Anna Tichá, Václav Frolík, Václav Černý, Jiří Hanke, Josef Vejvoda, Jana Gratzová a František Tomík, Václav Kestřánek, Alois Garamszegi, Miroslav Kubový a další výtvarníci zejména z kladenského výtvarného prostředí, kteří tímto evolučním krokem dali základ tradici Kladenských dvorků a významným způsobem zasáhli do kulturního dění v regionu.

V červnu roku 1983 se pak v inspirativním prostředí kladenské čtvrti Podprůhon konal již první oficiální ročník Kladenských dvorků. K 25 výtvarníkům, tehdy vystavujícím na 3 dvorcích, se díky produkční pomoci Milana Petrisčáka a Klubka 55 přidala hudební i divadelní produkce a vznikla nevšední kulturní akce, která se postupem času stala fenoménem přesahujícím lokální rozměr.

Kladenské dvorky se rozrostly na desítky výstavních míst a stovky vystavujících, mezi nimiž se objevovali i renomovaní výtvarníci jako sestry Válovy, Vladimír Kokolia, Olbram Zoubek, Aleš Veselý, a další.

Na Kladenských dvorcích vystavoval také sochař Kurt Gebauer, který byl u zrodu prapůvodních dvorků Malostranských.

Kladenské dvorky jsou stále především akcí založenou na nadšení výtvarníků bez ohledu na profesionalitu či zvučná jména. Majitelé dvorků každoročně umožňují jejich prezentaci a otevřou své dvorky i zahrady pro vstup široké veřejnosti. Organizátorem Kladenských dvorků je Spolek Podprůhon s neocenitelnou pomocí města Kladna.