Byl to mimořádný kulturní zážitek, dobrovolné vstupné bylo věnováno na opravu kostela. Další den, v neděli 28. října odpoledne, proběhlo za hudebního doprovodu slavnostní položení květin u pomníku padlých, krátký projev přednesl pan starosta Kofent. Následoval přípitek na zdar republice u místní cukrárny a lidová veselice s živou hudbou a pohoštěním na sále sportovního areálu.

Vladimír Drvota