Zároveň tam byla představena i stejnojmenná publikace, kterou napsala dvojice autorů - Martin Vonka – Michal Horáček.

Jak potvrdil na Mayrau Martin Vonka, kniha se zaměřuje především na zděné tovární komíny, kterých se u nás dosud dochovalo přibližně 3400. Většina z nich je dnes po hospodářských a politických změnách odstavena, a komíny se tak jako nefunkční a nepotřebné stávají ohroženým stavebním druhem. Přitom jsou již jako uznávaná součást kulturněhistorického dědictví předmětem odborných diskusí vedených nejen na úrovni jejich významu v kontextu daného oboru, ale jsou také probírány případné možnosti jejich nového využití.

Kniha si klade za cíl tuto odbornou debatu přenést také k široké veřejnosti, státní správě a samosprávě a především k majitelům komínů. Jako prostředek k tomu volí především poukazování na jejich hodnoty, potenciál a možnosti jejich zachovávání a nového využívání.

Téma nového využití továrních komínů je v knize zachyceno v komplexu všech možných souvislostí. Od zasazení tématu do širších hledisek nového využití průmyslového dědictví, přes identifikaci hodnot komínů až po konkrétní možnosti a přístupy při jejich novém využití. V knize jsou zachyceny i motivace a přístup samotných majitelů komínů. Zároveň si ale všímá i zásahů „zvenku“, které vedou či mohou vést k zachování komína. Jedná se zejména o legislativní důvody – především v oblasti památkové péče, ale také specifické formy ochrany dané častým hnízděním čápa bílého.