Prodejní výstavu obrazů této neuvěřitelně vitální dámy, která stále i ve svém věku nadále tvoří nová díla, můžete v Ikarosu navštěvovat až do počátku listopadu.

Při slavnostním zahájení výstavy nechyběli na úvod slánští muzikanti pod vedením Honzy Fanyho Fanty a stejně tak ženský pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense se sbormistryní Alenou Šandovou.

Jak přiblížil přítomným galerista Jiří Hruška, výtvarnice - jubilantka Daniela Hahnová Benešová studovala na VŠ UMPRUM v atelieru Monumentální malby, který vedl již výše zmíněný profesor Emil Filla. Velmi záhy si našla svůj svébytný rukopis, který disponuje mnoha přednostmi.

"Do svých obrazů přenáší svůj pozitivní přístup k životu. Je tím živoucím dokladem Leonardova tvrzení, že dobrá díla jsou plodem dobrého charakteru. Naprostá různorodost kompozic. Ke každému obrazu přistupuje jako stvořitel, když dával vzniknout novému druhu. Osobně miluji její portréty. Je to moderní Mona Lisa," řekl Jiří Hruška.

Největším nadáním, kterého se Daniele Benešové dostalo je vnímavost pro soulad barev. Vytváří očím lahodící příjemnou, jemnou harmonii, jakoby malovala ze snových zážitků.

"Pro výstavu jsme spolu s autorkou vybrali obrazy z průřezu šedesáti pěti. Daniela své obrazy čísluje a vede jejich evidenci. Obraz s nejnižším číslem na výstavě je „Májová“, má 6, nejvyšší je „Bezesná“ noc s číslem1724, z letošního roku," dodal galerista.

"Stále mi zní věty vyslovené panem profesorem Františkem Dvořákem, naším znalcem světového umění, že přínos umění v malbě Daniely Benešové přesáhl hranice Československa, že přinesla nový, obohacující rozměr do evropského a světového výtvarného umění. Její malířské a grafické dílo je zastoupeno ve sbírkách v západoevropských zemích. USA i v Austrálii," připomněl.

Její obrazy jsou pokračováním oslavy domova, kterou zaznamenal Josef Lada, Mikoláš Aleš či Josef Mánes. Náhled malby i grafiky můžete vidět na stránkách www.galerie-ikaros.cz.

"Zveme děti s rodiči i s paní učitelkami, aby pro ně náraz školního roku zjemnil prožitek z díla. A dospěláci to v dnešním politickém marasmu potřebují dvojnásob, jako antidepresivum," uzvavírají Jiří a Marcela Hruškovi.