Čtenáři v ročence mimo jiné poznají Velvarsko jako kraj potoků a archeologie, či staré Kladno z pohledu německé menšiny. Dozví se zajímavé skutečnosti o šlechtici Jaroslavu Bořitovi z Martinic, malíři Matouši Šafránkovi, historikovi Františku Vackovi, básníkovi a prozaikovi Svatopluku Čechovi, profesorovi Rudolfu Kollerovi nebo selském rodu Brtníků. Zavzpomínají se slánskými gymnazisty, seznámí se s velvarskou lékařskou knihou a historií zdejšího muzea, ale i minulostí a osudy židovských uprchlíku z Haliče a Bukoviny na Kladensku a Slánsku v období první světové války. Nechybí přehled památek souvisejících s prvním prezidentem Masarykem v Kladně, historie Vojtěšské huti a další zajímavé informace.