Ve středu 27. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní od 18 hodin Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Ve stejný den se od 18 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavy uskuteční žehnání vínu. 

Čtvrtek 28. prosince se v zámecké kapli sv. Vavřince uskuteční mše, po které následuje od 18.45 hodin malý vánoční koncert se souborem Gemini Musicales.

Mše se konají také v pátek 29. prosince od 18 hodnin v Kročehlavech a od 15 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Vrapicích. V sobotu 30. prosince si mohou zájemci nechat od 18 hodin v kostele sv. Floriána na třídě T.G.M. nechat obnovit manželský slib. 

Šárka Vaňková v Kladně s projektem P.S. Iveta.
Zpěvačka Šárka Vaňková přivezla do Kladna písně Ivety Bartošové

Také v neděli 31. prosince se konají mše svaté s obnovou manželských slibů, a sice v 8.30 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech, v 8.30 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Vrapicích, v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a od 10.30 hodin v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích.

Kde se konají bohoslužby v prvních dnech roku 2024?Pondělí 1. ledna (slavnost Matky Boží, Panny Marie) 8.30 Nejsv. Srdce Páně – Kročehlavy, 8.30 sv. Mikuláš – Vrapice, 10.00 Nanebevzetí Panny Marie, 10.30 sv. Mikuláš – Hnidousy, 16.00 náměstí st. Pavla ekumenická bohoslužba (s požehnáním do nového roku), 18.00 sv. Florián
Úterý 2. ledna (sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského) 18.00 sv. Florián
Středa 3. ledna (Nejsvětějšího Jména Ježíš) 18.00 Nejsv. Srdce Páně – Kročehlavy
Čtvrtek 4. ledna (čtvrtek, doba vánoční) 18.00 Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 5. ledna (vigilie Zjevení Páně – Tří králů, 1. pátek) (se žehnáním vody, kadidla a křídy) 18.00 Nejsv. Srdce Páně, 15.00 sv. Mikuláš – Vrapice
Sobota 6. ledna (Zjevení Páně – Tři králové; 1. sobota), 8.00 Nanebevzetí Panny Marie (se žehnáním vody, kadidla a křídy) LAT, 18.00 Nanebevzetí Panny Marie (se žehnáním vody, kadidla a křídy) (u sv. Floriána mše sv. v 18.00 nebude)
Neděle 7. ledna (svátek Křtu Páně) 8.30 Nejsv. Srdce Páně – Kročehlavy, 8.30 sv. Mikuláš – Vrapice, 10.00 Nanebevzetí Panny Marie, 10.30 sv. Mikuláš – Hnidousy, 18.00 Nanebevzetí Panny Marie LAT, (Tříkrálový koncert pro Farní charitu Kladno 16.00 sv. Florián)