Ve výstavní síni Pod Tribunou bude možné zhlédnout stálou expozici s názvem Lidice (v) minulosti a ve výstavní síni In Memoriam se nachází nová putovní výstava Operace Anthropoid.

V Lidické galerii mohou návštěvníci pro změnu zhlédnout díla 52. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma Karavana a absolvovat komentovanou prohlídku Lidické sbírky výtvarného umění s kurátorem.

Vstup do všech výstavních prostor bude tento den zdarma. Do všech objektů je bezbariérový přístup. K organizaci připomínají pořadatellé, že parkovat lze na hlavním parkovišti u muzea, na parkovišti u Lidické galerie, v přilehlých ulicích Lidic a pod hřbitovem.

PROGRAM:

09:00 – 09:45 Mše svatá na základech kostela sv. Martina, celebruje Dominik kardinál Duka
09:45 – 09:55 Přesun hostů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů
10:00 – 10:40 Kladení květinových darů ke společnému hrobu zavražděných lidických mužů
10:45 – 10:50 Modlitba Dominika kardinála Duky za oběti lidické tragédie
10:50 – 10:55 Poděkování ředitele Památníku Lidice
10:55 – 11:00 Státní hymna České republiky
11:00 – 11:10 Přesun hostů k Památníku dětských obětí války
11:10 – 11:30 Kladení květinových darů u Památníku dětských obětí války
11:40 – 12:10 Předávání pamětních odznaků Památníku Lidice ve výstavní síni In Memoriam
12:15 – 12:30 Tisková konference k 82. výročí vyhlazení obce Lidice ve výstavní síni In Memoriam
12:15 – 12:30 Komentovaná prohlídka Lidické galerie vedená tvůrcem intervence do expozice Lidické sbírky umění, ukrajinským umělcem Nikitou Kadanem