Svá díla zde vystavilo mnoho amatérských i profesionálních výtvarníků, zájemci si pak mohli nabízená díla i zakoupit.

Akci pořádal místní spolek Podprůhon.