Děti z 19 tříd 10 základních škol v největším středočeském městě absolvovaly v prvním roce své školní docházky cyklus lekcí, v němž se seznamovaly s knihami, jejich tvorbou i chodem knihovny.

„Po složení slibu postupně obdrží osvědčení, které je po dobu dvou let bude opravňovat k získání čtenářské legitimace a roční registrace zdarma,“ informoval ředitel knihovny Petr Kubica.

Akce si klade za cíl nenásilnou formou podchytit malé školáky v období jejich největšího zaujetí a nadšení pro nově získanou schopnost čtení a rozšířit tak čtenářskou základnu v době, kdy se stále více stává zdrojem zábavy osobní počítač. Noví rytíři Řádu čtenářského jsou pasováni mečem za účasti maskota knihovny, sovy Rozárky. „Tento slavnostní ceremoniál daleko lépe motivuje děti k tomu, aby se do knihovny vrátily a více četly,“ doplnil Kubica.