Podle názvu by se dalo předpokládat, že se jedná spíše o dobrodružnou knihu pro mládež. Tak to na první pohled vypadá. Uvědomíme-li si ale, že čtyřlístek byl symbolem agrární strany, napadne nás hned, že půjde o zcela něco jiného. O něco velmi tragického. A že to bude po Klánského Vyhnanství další silné dílo o těžkém osudu českého selského stavu.

„Když se dívám zpět, zdá se mi, že to není ani možné, aby se v jednom lidském životě nahromadilo tolik zvratů, zklamání a zmarněných nadějí,“ říká hlavní postava knihy Zory Dvořákové. Hrdinu vyprávění na počátku 50. let vyhnali jako kulaka z jeho statku. Rodina se musela podrobit komunistickému diktátu a odstěhovat se do vesnice, kam jim bylo jako nepřátelům socialismu přikázáno jít.

Z hlediska tematického plánu je kniha velmi bohatá na fakta o osudu české vesnice, nikoli jen jednoho selského rodu. Právě jediný lidský osud je tu část za celek - pars pro toto. A je to osud těžký a bolestný, ale z postoje hlavní postavy i heroický. Text je silný, vzbuzující soucit, ale i obdiv k síle lidí žít v brutálních podmínkách.

Autorka umístila děj na Slánsko, do vesnice, kam v roce 1964 přišla blahopřát hrdinovi příběhu k pětasedmdesátinám. Knihu oceňuji nejen pro její dějovou sílu a hloubku, ale i pro vynalézavou kompozici. Děj se odvíjí ve třech kapitolách v jediném dni. A v tomto krátkém časovém úseku se před čtenářem promítne celý život jednoho člověka a jeho rodiny, ale s ním i široké panorama zkázy selského stavu. Kniha je opravdu silná a burcuje k postoji: Nedovolte, aby se vše mohlo ještě opakovat.

Závěrem snad několik slov o jazykovém plánu díla. Zora Dvořáková položila téma na vypravování v první osobě - mluví sám hrdina díla a zcela přirozeně užívá prvků obecné češtiny a některých regionálních výrazů z oblasti Slánska. A z napětí mezi sedlákovým monologem a slovem autorčiným se rodí poutavost vyprávění, čtivost, srozumitelnost a textová vyrovnanost. Kniha tak klade naléhavé otázky, co je hrdinství, co zbabělost a zrada, opatrnictví. A zavilá závist. Jde o knihu nevšední. Byl jsem jí pohlcen a dojat. Hluboké téma lidského osudu a velmi dobře promyšlená kompozice jsou její předností.