Komorní představení inspirované příběhem Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až po ukřižování a zmrtvýchvstání připomíná křesťanskou tradici Velikonoc. Je součástí série šesti koncertů, které dvojice pořádá o letošních Velikonocích napříč republikou.

„Po mém scénickém oratoriu Mistr Jan Hus je Pašijový koncert se zpracováním příběhu posledních dnů Ježíše Krista dalším duchovním projektem, který může inspirovat posluchače k zamyšlení nad současným světem, nad nezbytnou harmonií duchovna a materiálna a především k návratu k tradicím,” říká autor Richard Pachman.

Obrovský dík za uspořádání velikonočního setkání ve slánském Husově domě náleží nejen všem členům slánské Evangelické církve metodististické a dalším návštěvníkům, ale především kazateli bratru Josefu Červeňákovi a manželům Luďkovi a Petře Voigtovým.