„Autorovy objekty oscilují na pomezí abstraktního a konkrétního, skrývají určitý význam a vždy reagují na zcela konkrétní místa. Sochy pro město Slaný byly vybrány s citem a pochopením života, urbanismu a architektury našeho města. Pro vyjasnění smyslu budou připojeny popisky, které umožní hlubší pochopení autorského záměru. Použitý dřevěný materiál a ruční řemeslné zpracování odkazují na staré tradice a dovednosti našich předků,“ říká k výstavě ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném Jan Čečrdle.

„Jsme přesvědčeni, že výstava pozitivním způsobem oživí veřejný prostor v našem městě, podnítí k zastavení i zamyšlení, dodá nový kontext důvěrně známým místům a vnese nový rozměr do estetiky města Slaného - ovšem vždy s respektem a pochopením svého okolí. Doplňme, že místním divákům může být autor znám z nedalekého Zichovce, kde vytvořil letecký památník Jiřímu Hartmanovi a pamětní stélu Jablko jako památku na místního světoznámého mistra kuchařského Ladislava Nodla,“ uzavřel ředitel.