Pergolesiho úprava je vytvořena pro alt, soprán, smyčce a basso continuo. Jde o skladatelovo nejslavnější duchovní dílo, zkomponované v roce 1736, několik týdnů před jeho smrtí.

Stabat Mater či Stabat Mater dolorosa (latinsky Stála Matka bolestná) je první verš středověkého církevního hymnu Stabat Mater, líčícího bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Některými křesťany je skladba považována za jednu ze sedmi největších latinských hudebních sekvencí všech dob. Je založena na proroctví Simeona, podle kterého meč probodne Srdce Matky Ježíše Krista (Lk 2:35).