Mezinárodní sochařské sympozium, které bylo v pondělí slavnostně zahájeno v krásném prostředí Areálu Botanika v Horním Bezděkově, potrvá až do 4. září. Akci pod záštitou Středočeského kraje slavnostně zahájil sochař Pavel Opočenský, jenž v místě přivítal nejen organizátory Magdalenu a Jana Kracíkovy, ale i další domácí a zahraniční umělce.

Vernisáž plastik a objektů z různých materiálů, tedy nejen z kamene, ale i dřeva či cementu se uskuteční příští pátek v 17 hodin.

Vytvořené plastiky budou posléze instalovány na vybraných místech Areálu Botanika. „Vznikne zde galerie pod širým nebem, která bude koncipována tak, aby se v budoucnosti mohla rozrůstat o další díla. Byli bychom velice rádi, kdyby se první ročník ojedinělého setkání, jemuž poskytl záštitu i finanční prostředky Středočeský kraj, stal začátkem milé tradice,“ říká ředitel Areálu Botanika Jaroslav Novák.

„Nápad na uspořádání sochařského sympozia se zrodil už dávno, ale teprve v letošním roce se naskytla ta správná příležitost. Majitel Botaniky za námi přišel s tím, že provozovatel Botaniky, skupina Vyšehrad 2000, slaví patnácté narozeniny a že by je rádi oslavili uměním,“ dodává spoluorganizátorka sympozia, akademická sochařka Magdalena Kracík Štorkánová.

Příjemné prostředí multifunkčního areálu v křivoklátských lesích poskytuje nejen prostor pro sportovní aktivity, ale je i místem, kde každý pocítí estetické uspokojení. A právě zde budou vznikat plastiky a objekty z různých materiálů. Místo, jeho okolí, struktura a charakter mají být výchozím podnětem pro vznik jednotlivých děl a následného dialogu mezi sochaři, jejich tvorbou, a „diváky“.

Letošní název sympozia zní Botanika Organika. „Téma je volné, dílo by však mělo respektovat prostředí – být v symbióze s přírodou – mít organický charakter,“ specifikovala Kracík Štorkánová, „Důležitou součást záměru představuje také možnost laika seznámit se s různými sochařskými technikami i přístupy k materiálu a popovídat si přímo s tvůrci. Při sympóziu se budou každé odpoledne a večer konat neformální setkání umělců s veřejností,“ doplnila organizátorka.

Organizační komise vybrala osm účastníků. Českou republiku zastupují Magdalena Kracík Štorkánová, Barbora Krninská, David Velík, student prof. J. Zeithammla na AVU a Jiří Kašpar, absolvent AVU, který se pravidelně zúčastňuje mezinárodních sochařských symposií. Ze Španělska přijede Noemi Arrocha Reyes, která tvoří především organické sochy z různých druhů kamene – alabastru, mramoru i žuly. Tchaj–wan bude reprezentovat Yeuh-Bing Wen, spojující ve svém díle asijskou a klasickou evropskou kulturu. Za Itálii se představí T-Yong Chung (původem z Koreje), pro jehož práci jsou charakteristické asambláže. Jižní Koreu a Británií zastoupí Oki Song, jejíž práce reflektují kontrasty multikulturního Londýna s atmosférou rodného Soulu.

Jedno z monumentálních děl letošního setkání navíc ozdobí zahradu unhošťského domova pro seniory, kde se na opracování kvádru budou postupně podílet všichni sochaři.¨„Jsem ráda, že taková domluva vznikla a naši senioři budou mít možnost sledovat vznik sochy v podobě osmimístné lavice, kterou nám tímto zřizovatel domova, Středočeský kraj, věnuje,“ doplnila místostarostka Unhoště Lenka Mazuchová.