"Věřím, že tento první ročník je základním kamenem nové tradice, ve které bude obec pokračovat i v dalších letech. Chci poděkovat všem, kdo se na zajištění symposia podíleli.

Františku Žočkovi, který nám zdarma věnoval kvalitní sochařský kámen, zúčastněným umělcům, kteří pro nás za symbolický honorář stvořili tato díla, duchovnímu otci myšlenky Romanu Havelkovi, místním rodákům, malířům a výtvarníkům Karlu a Petrovi Kellnerovým a ostatním, kdo ke zdaru akce přispěli," řekl starosta obce Karel Sklenička.

Jemnozrnný sochařský pískovec se zajímavým vybarvením a strukturou pochází z východočeského lomu Javorka. Sochy z kamene vytvořili akademický sochař Jan Turský s asistencí Johany Eliášové, sochař Albert Králiček, herečka a výtvarnice Jana Krausová, jejíž výtvarný návrh do kamene převedl zkušený kameník Jan Beran, sochař a řezbář Pavel Novotný a výtvarník a malíř Karel Kellner, který v Lánech žije. Jedinou sochu ze dřeva zhotovil řezbář Oldřich Polášek, rovněž lánský obyvatel.

Tématem symposia byly Lány, což umělcům poskytlo širokou škálu možností, jak k dílu přistoupit. Proto vznikly tak různorodé práce, od "Hovorů z Lán" Alberta Králičeka, přes sochu "Motýli v jeteli" od Jana Turského, "Kříž naděje" Jany Krausové nebo kamennou sovu, která dostala jméno "Kalous ušatý" a jejímž autorem je řezbář Pavel Novotný z Dačic.

Samostatnou kapitolou jsou sochy obou lánských umělců. Úspěšný malíř a výtvarník Karel Kellner zavzpomínal na své mládí a ztvárnil místní koupaliště "Pánovka". Dřevěná socha dalšího lánského kumštýře, řezbáře Oldřicha Poláška, zatím jediná nemá jméno. Určí ho až výsledek soutěže dětí v lánské škole.

Nyní se postupně sochy přestěhují na svá místa, čtyři na lánské náměstí a jedna ke kapličce ve Vašírově. Poslední bude zdobit nádvoří Školního zemědělského podniku ČZU Praha v Lánech, který nemalou měrou pomohl symposium uskutečnit.

AUTOR: KAREL PLEINER