Pro obsahové přiblížení výstavy pořadatelé uvádějí, že terče ostrostřelců které jsou dnes vmajetku slánského muzea, získalo muzeum od Spolku slánských ostrostřelců po jeho zániku ve 20. letech 20. století.
Přesné datum vzniku ostrostřeleckého sboru ve Slaném bohužel zté doby není známé. Nezachovaly se ani písemné materiály. Zřejmě byly znehodnoceny špatnou úschovou a častým stěhováním spolku, než získal zázemí Na Střelnici.
Ostrostřelci pořádali každoročně Královskou střelbu, která bývala veřejnou zábavou. Střelec který dosáhl nejlepšího střeleckého zásahu, se stal králem střelby a na své náklady nechal pro příští rok namalovat terč nový.
Vedle antických a biblických historických námětů jsou na terčích zachyceny žertovné náměty tehdejšího dění. Dojemně působí historické náměty hradů a malby některých slánských objektů, které dokreslují ikonografii města a okolí.
Tyto desky – známé slánské ostrostřelecké terče, budou vystaveny ke zhlédnutí pro veřejnost právě na této zajímavé výstavě, kterou je možné navštívit až do 31. července. (ht)