Akce, která nemá široko daleko obdoby, byla i letos kvůli obrovskému zájmu veřejnosti dvoudenní. Do pekla díky tomu přicházeli návštěvníci v pátek i v sobotu.

Hříšné duše prošly jednotlivými zastaveními, kde se v pekelné kuchyni vařio pod kotli, šlehaly plameny a ve ztemnělém lese nechyběly ani další efekty.

Příchozí se mimo jiné potkali se zlou vdovou Dorotou Máchalovou, která pod tíhou hříchů strhla pekelnou váhu. Dále se smrtelníci museli luciferovi zpovídat i ze svých prohřešků. Ti, kteří slíbili, že se napraví, odcházeli spokojení bez úhony a s pekelným glejtem v ruce.

O mimořádný zážitek se postarali už tradičně členové spolku Knovízské rašpličky za podpory obce a řady dobrovolníků.