K připomenutí osmdesáti dvou zavražděných lidických dětí tvoří každoročně tisíce dětí a mladých lidí po celém světě svá díla - kresby, malby, grafiky, výtvarné objekty, fotografie, filmy. Letošní ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice byl vyhlášen na téma Krajina.

Mladí výtvarníci se inspirovali podtématy: Život rostlin a stromů; Bohatost, formy krajiny; Krajina a domov; Krajina dotčená činností člověka; Atmosféra krajiny - její nálada, vůně, zvuky; Architektura a krajina; Zvířata v krajině a Horizonty. Téma zvolil Památník Lidice ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO, na základě vyhlášení roku 2020 Valným shromážděním OSN rokem rostlin.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice, jedna z největších světových přehlídek dětské tvorby, byla založena v roce 1967 k uctění památky lidických dětí zavražděných německými nacisty v roce 1942, a všech dalších dětských obětí válek.

„Výstava je současně i soutěží, které se mohou účastnit děti ve věku od čtyř do šestnácti let. V letošním ročníku, v čase pandemie koronaviru, vybírala odborná porota z více než dvaadvaceti tisíc prací ze sedmdesáti osmi zemí světa a udělila tisíc čtyři sta tři ocenění,“ řekla kurátorka výstavy Stanislava Doleželová Bočanová.

Vítězné práce dětí z celého světa můžete obdivovat v Lidické galerii v Lidicích do konce ledna 2021.