Hlavní organizátor, místní občan Miroslav Laštovka, člen orchestru Státní opery Praha, se ve velkém předstihu postaral o výběr a zajištění účinkujících souborů i jednotlivců. Pestrost žánrů vypovídá o jeho velké snaze připravit hlavně místním skvělé zážitky.

Vysoká účast posluchačů svědčí o tom, že jeho snaha a volba interpretů se neminuly účinkem. Patří mu za to velký dík. 

Sobotní program zahájil Pražský žesťový soubor slavnostními fanfárami v parku před kostelem sv. Havla. Pak již v kostele následoval koncert, opět Pražského žesťového souboru, spolu se smíšeným pěveckým sborem Gaudium vedeným skvělou sbormistryní paní Lenkou Kubínovou.

V podvečer koncertu se představil posluchačům světoznámý kytarový virtuóz profesor Štěpán Rak. Jeho hra i mluvené slovo všechny zaujaly. 

Kdo měl zájem, mohl se večer zúčastnit v kavárně jazzového vystoupení saxofonisty Romana Fojtíčka a klavíristky Laury Vlkové.

Nedělní program, v parku před kostelem, zahájila dechová hudba Květovanka známými lidovými písněmi.
V odpoledním koncertu v kostele sv. Havla vystoupila sólistka Národního divadla Praha Yvona Škvárová, na varhany a klavír ji doprovázel profesor Jan Kalfus, pravidelný účinkující tuchlovických varhanních koncertů.

Jejich repertoár byl zaměřen na dílo skladatele Antonína Dvořáka, který se narodil právě 8. září roku 1841.
Poté vystoupilo Japonské komorní trio, které mimo jiné předvedlo i několik japonských písní.
Večerní koncert obstaral Komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum se sbormistryní a zároveň vynikající sopranistkou Štěpánkou Heřmánkovou.

Spolu s nimi účinkovaly i výborné houslistky Rima Kotmelová a Olinka Šroubková a nesmíme opomenout ani na organizátora celých slavností Miroslava Laštovku, který se rovněž účastnil závěrečného koncertu a předvedl své umění ve hře na trubku.

Mezi posluchači nechyběl ani jeho otec, dlouholetý účinkující hudebník a organizátor tuchlovických koncertů Miroslav Laštovka st.

Všechna vystoupení byla posluchači odměněna bouřlivým potleskem. Myslím, že Tuchlovické hudební slavnosti se opravdu velmi vydařily. I sv. Petr přál pěkným slunečným počasím.

Autor: Jana Jirásková