„Soutěžícím třídám je k dispozici sazba knihy, z níž byly odstraněny původní ilustrace Jarmily Marešové. Lze ji buď stáhnout a vytisknout z webových stránek muzea www.omk.cz, nebo je možné v muzeu osobně převzít listy s textem k ilustrování. Výslednou nesvázanou knížku s originálními vlastnoručními ilustracemi je potřeba doručit do muzea nejpozději do 29. května,“ pedagožka volného času a propagační referentka muzea Kamila Martínková.

Zaslaná výtvarná díla budou součástí připravované výstavy ilustrací a knížek pro děti nazvané Meander Baobab Brio, která se ve Sládečkově vlastivědném muzeu bude konat od 1. června do 20. srpna.

„Vyhlášení nejkrásněji ilustrované knížky se uskuteční krátce před slavnostním otevřením výstavy na Den dětí 1. června na zahradě muzea. Přítomna bude i autorka textu Legendy o svatém Václavovi. Vítězná třída získá volný vstup na libovolný ze vzdělávacích programů muzea. Připraveny jsou i drobné výtvarné potřeby a sladkosti,“ dodala Martínková.