Po zahájení výstavy následoval koncert držitele dvou andělů - folkového písničkáře Jiřího Smrže, kterého tentokrát doprovodila jeho občasná spoluhráčka Kateřina Linhartová.

Sál byl tak nabitý, že se všichni lidé dovnitř nevešli a část musela přihlížet z chodby. Každý z vystavujících autorů byl představen vedoucí muzea Jitkou Kůrkovou. Mimo to obdrželi autoři pozornost v podobě perníčků od místní vyhlášené perníkářky Kateřiny Wolákové známé pod značkou PerníKáča. Výstava bude v prostoru k vidění do 2. dubna.

Z historie Velvarských výtvarných salónů

První dva ročníky v letech 2003 a 2004 se konaly v Galerii Pražská 71 a jejich duchovním otcem byl majitel galerie a čajovny a také kurátor velvarského muzea Jan Pömerl. Ten také přenesl v roce 2005 výtvarný salón do prostor Městského muzea Velvary.  Výtvarné salóny byly přehlídkou výtvarných i fotografických děl  amatérských i profesionálních výtvarníků a fotografů  až do roku 2008.

"V tomto roce jsme oddělili výtvarný a fotografický salón s tím, že výtvarné salóny se konaly na jaře, fotografické na podzim. VIII. Velvarský výtvarný salón v roce 2010 se konal již bez přímé účasti svého zakladatele, na podzim pak odešel Jan Pömerl do muzejního a výtvarného nebe. Salóny pokračovaly ještě do roku 2012, ale myšlenka se vyčerpávala, scházelo se méně výtvarníků, kvalita vystavovaných děl kolísala, a tak byly salóny ve své původní podobě ukončeny. Zároveň s těmito klasickými salóny proběhlo několik obdobných výstav tematicky zaměřených, v roce 2005 Brány, 2006 Člověk mezi lidmi, 2013 Renesance, 2015 Říp štětcem, tužkou, objektivem," připomněla vedoucí Městského muzea Velvary Jitka Kůrková.

Mnozí výtvarníci na výstavy stále vzpomínali, dalším chyběla možnost prezentovat svoje práce a proto se vedoucí Jitka Kůrková rozhodla ideu výtvarných salónů oživit a před dvěma lety byl vyhlášen zkušební ročník nového cyklu. "Myšlenka se ujala a muzeum zařadilo Velvarské výtvarné salóny do svého programu na příští léta s tím, že bude vždy vyhlášeno téma. Letošní ročník má téma Cesty. Zúčastnilo se ho 37 vystavujících, což je druhý nejvyšší počet v historii salónů.  Pro příští salón v roce 2025 bylo vylosováno téma Příběh," uzavřela muzejnice.