Lokomotiva s dieselovým motorem Škoda 6 S 110 o výkonu pouhých 60 koní je vybavena pouze ruční přehazovací brzdou, užívanou kdysi zejména u vlečkových parních strojů. Také celkový vzhled připomíná konstrukci parních lokomotiv, jež byly v ČKD tou dobou vyráběny.

„Ze sedmdesáti kusů „béen šedesátek“ vyráběných v letech 1955–1957 byla značná část využívána v cukrovarech. Mezi nimi nechyběl ani Cukrovar vHospozíně na Slánsku, pro jehož obsluhu byla v roce 1882 postavena ze Zlonic nejstarší z podřipských lokálek odbočka Pražsko-duchcovské dráhy,“ uvedl předseda sdružení Klub Železničního muzea Zlonice Tomáš Čech.

Po rozhodnutí Mlékárny Hlinsko lokomotivu vyřadit a prodat nebylo pochyb, že zlonické železniční muzeum, spravující největší kolekci cukrovarských lokomotiv v České republice, vyvine veškeré obchodní úsilí k získání unikátního vozidla pro svoji sbírku.
„Jednání skončila úspěšně a nejstarší dochovaná lokomotiva jedné z největších československých lokomotivek je nyní u nás,“ dodal Čech.

Doplnil také, že provedení potřebné opravy je naplánováno tak, aby se již renovovaný stroj mohl představit veřejnosti vsobotu 25. dubna 2009, kdy do Zlonic z Prahy dorazí parní vlak vypravený u příležitosti tradiční řipské pouti.

Hana Tichá