Další zajímavou výstavou, přístupnou do konce prvního měsíce roku, je Sladké naše vánoční snění. „Přijeli jsme si jen prohlédnout výstavu komiksové tvorby Káji Saudka. Velmi zdařilá akce. Neodolali jsme a prošli si celé muzeum. Nelitujeme, muzeum má opravdu co nabídnout. Děkujeme i příjemné průvodkyni paní Halfarové. Jistě přijedeme znovu a současně navštívíme i Národopis v Třebízi," jsou pochvalná slova na adresu Vlastivědného muzea od manželů Bechyňských z Loun.

A na co se mohou těšit příznivci tohoto kulturně naučného zařízení města?

Na 30. ledna od 18 hodin je připravena do malé galerie přednáška ředitele muzea Jana Čečrleho – Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť, která volně navazuje na loňské přednášky historika Josefa Kadeřábka a profesora historie Petra Čorneje v kapli Zasnoubení Panny Marie.

Připravuje se výstava z Archeologie - nálezy při budování slánského obchvatu, krása ručních prací z muzejního depozitáře a výstava obrazů a fotografií slánského výtvarníka Jana Brádky.