Hlavním tématem Maninovy tvorby je člověk zachycený v pohybu, přičemž jednotlivé postavy jsou často spojovány do sérií. Přesto tyto skupiny působí dojmem osamění. Nedílnou součástí uměleckého projevu autora je i tvorba malířská, která nese stejné rysy jako jeho sochy. A právě díla z obou těchto oblastí jsou zastoupena v aktuální výstavě nazvané Personalista.

Proč autor zvolil tento netradiční název? „Podle slovníku je personalista osobní referent, pracovník vyřizující potřeby a náležitosti zaměstnanců. Nebo tento výraz může označovat jedince, který ve své práci zdůrazňuje význam jedinečné lidské osoby. Vtipná dvojznačnost výkladu je důvodem, proč jsem personalistu zvolil jako název výstavy,” uvedl Manina.

„Ve své práci se zabývám ztvárněním jednání osob v různých prostředích a vztazích, a tak je pro mě zajímavá představa úředníka, který po pracovní době vyndá zpoza skříně nádobíčko a začne dělat sochy a malovat. Když se zamyslím, i to je vlastně možné,” uvedl akademický sochař.

Autor: Bohumil Kučera