Uvedenou výstavu bude možné zhlédnout v Malé galerii knihovny před zahájením přednášky a poté až do 4. prosince v otevírací době.
„Karel Souček byl bytostným kladenským malířem. Vytvořil stovky pláten, často velkého, ba přímo monumentálního formátu, v nichž se zcela přirozeným způsobem prosazovala barva. Na druhé straně vznikaly kresby, které nebyly jen přípravné. Byly to samostatné útvary budící pocit dokončenosti, přestože technikou zdánlivě nedokončenou," uvedl Pavel Štěpánek.

A zejména ve svých uměleckých počátcích se Souček věnoval i knižní ilustraci.

„V našem kulturním prostředí se ilustrace staly nezastupitelnou součástí knižní kultury, i když v poslední době procento ilustrovaných knih pokleslo, zřejmě z ekonomických důvodů," poznamenal profesor.

Karel Souček ilustroval klasiku typu Ezopových bajek, spisovatele evropského významu, hlavně romantické (Huga a Poea), ale i národní básníky – Máchův Máj nebo Erbenovu Kytici.

„Přestože v nich uplatňuje zvláštní lyrickou malířskost, jsou skutečnými ilustracemi a nejen volnými vizemi. Posuzována v celku je ilustrátorská tvorba Karla Součka neoddělitelně spojena s vrcholovými projevy českého knižního umění," doplnil informace profesor Pavel Štěpánek.