Hluboká tajemnost Tao se jmenuje výstava, která se koná do 1. února v Lidické galerii. Dýchá z ní tajemno, nedořčeno, náznakovo nevyřčeného, nedosněno rozesněného, dýchá z ní neuchopitelnost vzdálených cest lidského myšlení.

Většinou v kresbách, grafikách a fotografiích nás umělci zvou do svého světa, v němž si myšlenku Tao přetvořili každý po svém.
U Jiřiny Hankeové uvidíme stopy v trávě a ve vodě, Romana Rotterová nám ukazuje odvrácenou tvář se skrytým znakem pro malé ticho.

Na fotografiích Jiřího Hankeho se dostáváme do reality. Roztančené postavičky Michala Matzenauera nás zvou do záhadných nálad a krajin, tajemně mystické jsou snímky Kima Houdka. Jitka Válová nabízí k procítění své lité kresby. To jsou jen namátkově vybrané střípky z rozsáhlé výstavy.

O přítomných souvislostech Tao ve smyslu velké cesty hovoří i díla již nežijích umělců Václava Boštíka, Bohuslava Reynka a Olgy Karlíkové.
Dnešní jasný svět orientovaný na výkon a hmotné statky člověka udolává, podobné výstavy jako je tato nás zanášejí do krajin pohody, ticha, záhadna, klidu a smíru. Právě to, co současný člověk nejvíce postrádá.

Výstava Hluboká tajemnost Tao vznikla z popudu Polabské kulturní společnosti, umělce Kima Houdka. Byla uspořádána k poctě Rudolfa Dvořáka a vydání Mistra Lao – C, knihy Tao te Ting.

Kurátorkami jsou Věra Jirousová a Ivona Kasalická, úvodní slovo při vernisáži přednesly Olga Lomová a Věra Jirousová. Na stylový strunný nástroj ku–čeng zahrál Jan Chmelarčík.

Olga Fikrlová