Nový výstavní prostor v budově Městského úřadu Slaný (u Velvarské brány) představuje soubor leteckých fotografií známého slánského fotografa Pavla Vychodila.

Do úterý 30. června 2009 můžete v budově Městského úřadu Slaný (u Velvarské brány) ve všech patrech podél vnitřního schodiště zhlédnout letecké fotografie Pavla Vychodila, jenž na snímcích zachytil Slaný a některá města z bližšího i vzdálenějšího okolí. Fotografie si můžete prohlédnout v době shodné s provozní dobou městského úřadu.

Touto výstavou bychom rádi oživili interiér budovy městského úřadu (u Velvarské brány). Strohé zdi vnitřního schodiště – doposud jen občas ozdobené fotografiemi či plakáty – nás inspirovaly k vytvoření přirozeného a nenásilného výstavního prostoru s minimálními technickými požadavky na instalaci a maximální flexibilitou a rychlostí expozici připravit. Výstavy fotografií jsou v tomto ohledu naprosto ideální a také atraktivní. Budou se střídat vždy po třech až čtyřech měsících a o každé vás budeme informovat prostřednictvím těchto stránek a měsíčníku Slánská radnice.

Začátkem letošních prázdnin bychom rádi instalovali výstavu fotografií Jiřího Jarocha na téma Městské slavnosti a na podzim bude prostor patřit fotografiím Pavla Štěpánka.

Nehodláme vytvářet příliš zavazující a přesný výstavní plán, čímž si ponecháme prostor pro možnost uskutečnit zajímavé výstavy přicházející mnohdy i na poslední chvíli, na které nemohou správci tradičních výstavních prostor tak rychle reagovat. V příštím roce chceme umístit podél schodiště jednoduché výstavní osvětlení, jež by mělo vyřešit ne úplně ideální světelné podmínky v současné době.

Výstava leteckých fotografií Pavla Vychodila je tedy první prezentací naší galerie Na schodišti. Doufáme, že vystavené snímky vás zaujmou ať už je zhlédnete při cílené návštěvě, nebo jen mimochodem při vyřizování vašich úředních záležitostí.

Ivo Horňák