Navzdory pandemie koronaviru, možná i kvůli nyní, stoupl v loňském roce počet zájemců toužících stát se vojákem z povolání. Podle Vlastimily Cyprisové evidovala Armáda České republiky v loňském roce 5 572 žádostí do služebního poměru. Jedná se o trojnásobný nárůst oproti stejnému období v roce 2019. Někteří již byli přijati do služebního v nástupním termínu duben, srpen a říjen.

„S dalšími těmito zájemci probíhá v současné době ještě výběr k přijetí do služebního poměru v únoru a květnu letošního roku,“ doplnila informace Vlastimila Cyprisová.

Doplňování ozbrojených sil České republiky je stanoveno na kalendářní rok rekrutačním cílem, který určuje počet osob k doplnění vojenského personálu v rámci rezortu ministerstva obrany. Na rok 2020 byl rekrutační cíl stanoven k přijetí 1 900 osob do služebního poměru vojáka z povolání. Z tohoto počtu bylo vyčleněno 400 osob ve prospěch nových studentů ve služebním poměru vojáka z povolání pro Univerzitu obrany a vojenské fakulty TVS UK. Celkem bylo vloni přijato do služebního poměru 2 012 osob.

Sen stát se vojákem z povolání se ale nesplní každému. Dlouhodobě je do služebního poměru přijat každý čtvrtý registrovaný. Téměř polovina zájemců, konkrétně 45 procent, neuspěje ve výběrovém řízení ze zdravotních důvodů, jehož součástí je i psychologické vyšetření, deset procent nezvládne fyzické testy.

Až 900 vojáků v Rakovníku

Ve Středočeském kraji slouží nyní zhruba tři tisíce vojáků v celkem šestnácti vojenských útvarech a zařízení. Největší jsou 13. dělostřelecký pluk, 21. základna taktického letectva, 26. pluk velení, řízení a průzkumu, Agentura logistiky a Prapor podpory nasaditelných sil.

Právě poslední zmíněný vojenský útvar je v současné době stále ještě ve výstavbě a vzniká v Rakovníku. V budoucnu by měl být jedním z největších v kraji. Nyní tu slouží sice více než 130 vojáků, ovšem od roku 2026, kdy se počítá s plně funkčním vojenským logistickým praporem, který by měl mít schopnost posílit integrovaný záchranný systém při nenadálých krizových situací na území České republiky, by tu mělo sloužit až 900 vojáků. V areálu by pak mělo být k dispozici podle plánů až čtyři sta kusů vojenské techniky.

„V roce 2020 bylo ve prospěch Praporu podpory nasaditelných sil přijato do služebního poměru téměř 70 osob. V tomto roce je v plánu doplnit 100 osob,“ upřesnila Vlastimila Cyprisová.

Nástupní plat

Začínající vojáci z povolání musí počítat s tím, že po dobu vojenského výcviku ve Vyškově činí jejich hrubý měsíční plat 15 200 korun, navíc nemají nárok na žádné příplatky. Až teprve po absolvování výcviku je voják jmenován do vyšší hodnosti a vyššího služebního tarifu. Navíc má i nárok na příplatky.

Podle webu army.cz tak voják z povolání, jenž úspěšně absolvoval výcvik a byl jmenován svobodníkem Armády ČR, je ženatý a má dvě děti, si měsíčně přijde na čistý příjem 34 144 korun, v případě hodnosti desátníka Armády ČR je to částka lehce přes 35 tisíc korun.

close Ukázka mzdy vojáka z povolání po absolvování vojenského výcviky ve Vyškově. info Zdroj: www.army.cz zoom_in

Měsíční plat je u vojáků z povolání složen nejen z pevného služebního tarifu, ale i stabilizačního příspěvku (ten se vyplácí každému vojákovi za každý ukončení měsíc služby) a výkonnostního příspěvku. Kromě toho po uplynutí tříměsíční zkušební doby je vojákům měsíčně vyplácen příspěvek na bydlení, a to v minimální výši 3 tisíce korun. Částka pak narůstá každým členem rodiny nebo podle počtu obyvatel města, ve kterém voják slouží. Příspěvek není daněn.

Armáda láká nové vojáky také benefity. Jedním z nich je možný náborový příspěvek, 30 dnů dovolené, možnost kariérního růstu, možnost zúčastnit se zahraničních misí, dotovaná strava, sport včetně bojových sportů nebo fitko v rámci pracovní doby.

Rezort ministerstva obrany je naplněn vojáky z povolání na 79,19 procenta (24 889). V roce 2019 byl rezort ministerstva obrany naplněn vojáky z povolání na 77,35 procenta (23 703) a v roce 2018 byl naplněn na 85,98 procenta (23 314).

Zdroj: Armáda ČR