Kolik betlémů už ve sbírce máte?
Celkem mám asi 150 betlémů. Hlavně dřevěné, vyřezávané, ale najdou se tam i malé papírové betlémy, ke kterým mám citový vztah. Dostal jsem je od kamarádů, od pacientů, kteří už nežijí, přivezl jsem si je z dovolené… Betlémy, které nyní mohou návštěvníci vidět na hořovickém zámku, pocházejí z jedné z nejvýznamnějších soukromých sbírek betlémů v České republice. Představuje známé kralické betlémy, ale také betlémy kostelní nebo art deco. Většina z nich se vztahuje ke Krkonoším. Výroba betlémů kdysi začala v Králíkách a odtud se později rozšířila po celých Krkonoších.

Jak se přihodilo, že jste začal betlémy sbírat?
Jsem rodinný typ, Vánoce miluji, protože se rodina schází s dětmi, vnoučaty - a betlémy jsou nedílnou součástí Vánoc. Zhruba před dvaceti lety jsem na půdě naší staré chalupy v Krkonoších našel v krabici původní kralický betlém. Kupodivu nebyl vzhledem k jeho stáří tolik poškozený, proto jsme ho hned při prvních Vánocích vzali do rodiny. A protože mám dva syny, dostal jsem nápad, že i jim seženu tradiční staré betlémy, které by i oni mohli mít jako rodinné památky. A tím to všechno začalo. Sousedé z Podkrkonoší mi ochotně začali nabízet své staré rodinné betlémy, které nacházeli na půdách a ve sklepích. A protože nebyly kolikrát v reprezentativním stavu, začali mi pomáhat i s jejich restaurováním.

Za kolik jste tehdy ty první betlémy pořídil?
V té době jsem za každý z nich dal patnáct set až dva tisíce korun, což bylo relativně dost peněz. Dneska už ale mají betlémy daleko větší hodnotu. Ty, které kupuji, mají u ceny nejméně o jednu nulu navíc. U betlémů záleží hlavně na tom, jaký mají počet figurek, jak jsou velké, v jakém jsou stavu a jestli jsou třeba tvarově nebo materiálově atypické.

Kde tolik betlémů skladujete?
Všechny betlémy jsem měl dosud ve stodole u své chalupy v Krkonoších, kterou jsem postupně přestavěl na muzeum. Ale ani tam se mi nevejdou všechny kusy, a tak je musím mít uschované i doma, k čemuž moje rodina občas nemá pochopení. Sbírka se mi rozrostla natolik, že nyní už využívám depozitáře na zámku v Hořovicích.

Jakou má vaše muzeum v Krkonoších otevírací dobu?
Muzeum ve vesnici Horní Tříč je otevřeno vždy, když jsme s rodinou na chalupě. Rád osobně provedu všechny zájemce, které by má sbírka zajímala. Vstupné bývala symbolicky jedna koruna, po letošní inflaci jsem musel vstupné zvýšit na koruny dvě (smích). Když nejsem na chalupě přítomen, v prohlídkách mne zastoupí i moji sousedé a kamarádi z vesnice.

Kolik exponátů můžeme vidět na výstavě Betlémy vyprávějí na zámku v Hořovicích, která pokračuje až do 14. ledna 2024?
Zhruba okolo šedesáti. Na výstavě jsou k vidění i raritní betlémy, například ze skla nebo burských oříšků. Velkou dominantou je betlém, který měří na délku téměř pět metrů.

Jsou na výstavě i betlémy ze zahraničí?
Návštěvníci tam mohou vidět i betlémy dovezené z ciziny, například z Dominikánské republiky, Nigeru, Čadu, Arménie, Keni a dokonce i přímo ze samotného Betléma. Vozím je ze svých cest a rodinných dovolených. A třeba betlém z Nigeru jsem dostal od pacienta, který mi ho přinesl do nemocnice se slovy: Víte, už mi bude osmdesát let, mám dvě dcery, a až tady nebudu, ony ho vyhodí. Betlém mám přes dvacet let, a když jsem slyšel, že vy je sbíráte, tak jsem vám ho přinesl.

Který z betlémů ve sbírce je vaším nejoblíbenějším?
Mám rád všechny své betlémy, ke každému mne pojí nějaký příběh, osoba, výlet nebo zážitek. Ale pro návštěvníky výstavy bude asi nejzajímavější betlém z doby Josefa II. , kdy panovník vydal v lednu 1782 sekularizační dekret, jímž zrušil některé církevní řeholní řády a kláštery a zároveň stavění betlémů v kostelích. Protože je ale lidé měli v oblibě, tak si je začali vyřezávat a vystavovat doma sami. A přesně z tohoto období mám svůj nejstarší betlém z roku 1791, který pochází z Třeště u Třebíče. Takových betlémů po Evropě moc nebude, proto je velmi vzácný a já si ho nesmírně cením.

Jak se vám poštěstilo ho získat?
Koupil jsem ho od rodiny, která rozprodávala pozůstalost po svém tatínkovi. Když se dozvěděli, že jsem sběratel a jejich rodinný betlém bude součástí mé sbírky, nechali mi ho za poměrně směšnou částku. Jako projev díku je dodnes u betléma cedulka s poděkováním jejich rodině.