V někdejším Čapkově letním sídle, spjatém i s posledními dny jeho života, připomíná nejen odkaz tohoto literáta, ale také jeho manželky Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky.

Před měsícem vyvolaly v řadách kulturní veřejnosti ostrou vlnu nesouhlasných protestů informace o nástupu nové ředitelky Alice Seidlové. Výhrady souvisely hlavně s tím, že má právnické vzdělání a dosud nebyla známa lidem věnujícím se bádání o Čapkovi, literární historii či obecně muzejnictví ani jako amatérský zájemce o tuto problematiku – a její rozvojové záměry nebyly jasné. Námitky se však týkaly i faktu, že je blízkou příbuznou jednoho z krajských radních. Oleje do ohně pak Seidlová přilila svým mediálním prohlášením: uvedla, že o Čapkovi se učila ve škole.

Když se výhrady stupňovaly a proti jejímu působení v čele památníku vystupovalo stále více osobností včetně nositelů známých jmen, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jež se tehdy čerstvě vrátila z mateřské pauzy, Seidlovou vyzvala, aby zvážila odchod. I když vyhověla a rada kraje její rezignaci k 27. květnu přijala, vedení památníku zajišťuje i nadále.

Požádali ji o to radní, kteří pracovali s informací od zástupce majitelů objektu, že další existence Čapkova památníku na Strži je ohrožena: pokud by se vrátila bývalá ředitelka (jež rezignovala v lednu po pohovoru na krajském úřadu, a to údajně v souvislosti s výtkami vlastníků nemovitosti), případě by se vedení ujala její někdejší spolupracovnice, muzeum by dostalo výpověď.

Nynější stav se však odpůrcům nelíbí, sdělila Deníku jedna ze zakladatelek iniciativy Čapkova Strž Jana Nováková. „Příznivce Památníku Karla Čapka znepokojilo především ukončení spolupráce s lidmi, kteří v 90. letech muzeum vybudovali a proslavili. V posledních dnech došlo také k ukončení spolupráce se Spolkem přátel Památníku Karla Čapka, který byl založen za účelem propagace a získávání finančních prostředků pro muzeum,“ shrnula zásadní výhrady.

Připomněla také, že jí i dalším přátelům chybí dokumenty, jež hrály roli při výběrovém řízení: například doložení manažerské praxe ředitelky, jména dalších kandidátů – a možnost porovnat jimi předložené rozvojové koncepce muzea s tou vítěznou. K tomu krajský úřad již v minulosti uvedl, že všechny dokumenty byly neúspěšným kandidátům vráceny.

A Seidlová se pochlubila, že se jí už v prvních dnech působení ve funkci podařilo zabezpečit venkovní jeviště, na němž podle vyjádření statika nebylo možné pořádat kulturní akce, sjednat posílení pracovního týmu průvodců – a také se společně s majitelem objektu snažila dovést ke zdárnému konci projekt na vybudování čističky odpadních vod.

Napětí, v němž hraje roli i to, co aktéři příběhu a jejich blízcí zveřejňovali na sociálních sítích, tak, zdá se, neutichá. Iniciativa Čapkova Strž nyní žádá o urychlené řešení krajské zastupitele. Vyzývá k vypsání nového výběrového řízení bez zbytečného odkladu. A současně dává najevo, že vše, co se kolem něj bude odehrávat, hodlá sledovat s velkou pozorností.

„Doufáme, že v požadavcích na kandidáty budou nově zahrnuty i odborné znalosti, které jsou pro vedení muzea klíčové,“ uvedla Nováková. „Stejně tak věříme, že si kraj zajistí potřebné souhlasy ke zveřejnění a kopie přihlášených materiálů – aby opět nevyvstaly pochyby, zda byl skutečně vybrán nejvhodnější kandidát,“ připomněla své představy o tom, jak by hejtmanství mělo informovat o výsledku.

Již před třemi týdny uvedla Helena Frintová z kanceláře hejtmanky, že před vyhlášením nového výběrového řízení má odbor kultury a památkové péče krajského úřadu probrat složení výběrové komise s odbornou veřejností – včetně profesních spolků, které v uplynulých týdnech vystupovaly s kritikou.

„Zejména se zástupci Herecké asociace, Společností Ferdinanda Peroutky či Českého filmového a televizního svazu FITES,“ konstatovala Frintová. Připomněla současně slova hejtmanky, že součástí výběrové komise by měl být i zástupce majitele objektu Emil Palivec. Ten trvá na tom, že památník potřebuje nejen badatele, ale i manažera, který se vedle péče o odkaz Karla Čapka také bude snažit udržet dobrý stav budovy.