Čtvrteční večer patřil v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře historicky prvnímu předávání cen hejtmanky.

„Ve středních Čechách máme řadu osobností, které si zaslouží ocenění za hrdinské činy, sportovní výkony, humanitární práci – nebo za vědecké a podnikatelské úspěchy,“ připomněla Jermanová své potěšení, že právě takové osobnosti mohla ocenit. Cena je určena těm, kteří se ve středních Čechách narodili – nebo je s tímto regionem spjato jejich působení.

Kolektivní rozhodování

Podkladem pro udílení ocenění nespojovaných s žádnou finanční prémií, jejichž úkolem je vyslovit poděkování za mimořádné činy a současně na ně i upozornit, se staly nominace předkládané organizacemi, spolky i veřejností. Sešlo se jich 32. Konečné zhodnocení a rozhodnutí pak bylo na komisi, v níž vedle hejtmanky a jejích náměstků zasedli reprezentanti politických klubů v krajském zastupitelstvu, zástupci příspěvkových organizací kraje působících v oblastech kultury, školství, sociální i dopravy – a také odborníci z ozbrojených a bezpečnostních složek.

Udílení hejtmanských cen, k němuž se inspirací stala tradice z jiných krajů, má pokračovat i v dalších letech.

Držitelé Ceny hejtmanky za rok 2018
- Podnikání
Marie Žižlavská za projekt Oslí stezka, který v přírodním parku Povodí Kačáku (poblíž obce Svárov u Unhoště) ukazuje dětem cestu k přírodě i ke zvířatům

- Pracovník veřejného sektoru
Ludvík Vožeh za zabezpečení vysoce nadstandardní péče pro děti s postižením na Rakovnicku i ve Středočeském kraji

- Sport
Jan Tománek, který přes svůj handicap kraj skvěle reprezentuje nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí na handbiku a sledgi (jde o kolo a běžky pro vozíčkáře), snaží se stírat hranice mezi sportovci s handicapem a bez něj, přednáší na školách a pořádá motivační besedy

- Společenská odpovědnost – sport
Renata Hlaváčková, jež byla u zrodu myšlenky uspořádat sérii běžeckých závodů pro děti, rodiny i dospělé (od května 2014 byla organizátorkou série běžeckých závodů Jenštejnská 5ka, které se letos konaly 8. září již popáté)

- Kultura
Václav Šmerák, středočeský patriot, autor a spoluautor několika publikací o regionu (Mezi Vltavou a Sázavou 1061 – 2011, Ohlédnutí. Almanach 1942 – 2012, Toulky mezi Vltavou a Sázavou, Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou, Jahodový král – Rudolf Strimpl, Kronika kronik, Sekanka – Pompeje nad soutokem Vltavy a Sázavy)

- Vzdělávání, věda a výzkum
Pavel Martásek, mezinárodně uznávaný expert v oblasti biomedicíny a ředitel centra Biocev, který se zaměřuje především na výzkum významu plynných molekul pro zdraví a nemoc, na bádání kolem syntézy a degradace červeného krevního barviva a studium metabolických drah; byl zmíněn i při udílení Nobelovy ceny za objev významu oxidu dusnatého v roce 1988

- Společenská odpovědnost
Eva Klučinová, která ve své profesi využívá pedagogické vlohy, přátelský přístup, obětavost

- Hrdinský čin
Daniel Vepřek, řezbář ze Skrýšova na Příbramsku, jenž byl už třikrát oceněn za záchranu života při dopravní nehodě (naposledy obdržel titul Gentleman silnic za zásah ze 17. února, kdy držel nad vodou hlavu řidiče zaklíněného v autě, které u Bystřice na Benešovsku sjelo do rybníka)