V úterý 18. června o tom na setkání vedení kraje se středočeskými starosty informoval statutární náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří i oblast životního prostředí.

Proti záměru, který podle Peterových slov nabízí řešení pro dobu, až začne platit zákaz skládkování odpadů, se vymezuje řada odpůrců. Včetně nejbližších sousedů, kteří si odmítavé stanovisko odhlasovali v místním referendu. „Spalovnu“, jak projekt důsledně nazývají, někteří odmítají z principu, přičemž volají po jiných řešeních – především vedoucích k omezování produkce odpadu a posilování třídění.

Jiní nesouhlasí hlavně kvůli obavám z neúměrné dopravní zátěže. Byť se počítá s tím, že hlavní roli při dovážení odpadu sehraje železnice (a v případě transportu strusky a popílku na skládky to má platit stoprocentně), na zásadních změnách dopravního řešení trvají i představitelé kraje.

Samotný provoz ZEVO už v rámci procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) získal souhlasné stanovisko; k dopravě se EIA připravuje nyní. Právě o ní se zřejmě bude hovořit především na setkání v Liběchově, jež se podle Petery uskuteční „za přítomnosti starostů a politických špiček“.

K řešení dopravy v okolí mělnické elektrárny je vytvořeno 12 studií, z nichž byla vybrána varianta označená číslem 7. „Zahrnuje obchvaty Beřkovic, Počapel a Cítova,“ upřesnil Petera. V další etapě se pak počítá i s vybudováním silničního mostu přes Labe u Liběchova. Novinářům vysvětlil, že to by vlastně znamenalo vytvoření nového silničního spojení přes řeku Liběchov – Počaply; v praxi by mělo jít o propojení oblastí s hlavními silnicemi číslo 9 a 16.

Likvidovat středočeský odpad spalováním v jiných zařízeních není podle Peterových slov reálné – pražské Malešice i Plzeň mají kapacitu prakticky naplněnou. Nebyl by prý problém dojednat odvoz odpadu ke spalování v Německu – tam však komplikaci představuje cena: aktuálně 60 eur za tunu plus náklady na dopravu.