Hodně drobných vlastníků se svým lesům příliš nevěnovalo. Zvlášť pokud jsou daleko od jejich aktuálního bydliště. Nebo po léta hospodařili tím způsobem, že občas zajeli do lesa uříznout soušku, sem tam přesadili nějaký nálet – a to bylo zhruba vše. Pro takové majitele může být šokem, pokud dostanou vzkaz od hajného: přijďte se na svůj les podívat. Bude třeba kácet kůrovcové dřevo – a pak se postarat o obnovu porostu. A to si ještě mohou gratulovat, že narazili na aktivního lesního hospodáře, s nímž mohou situaci probrat a získat rady k dalšímu postupu.

Nemusí to být vždy pravidlem – stejně jako to, že majitelé stavu svého lesa věnují pozornost, připouští Petr Zahradník z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Pro ty, kteří zájem mají, jsou určeny nové webové stránky, jež představil na lesnickém semináři připraveném odborem životního prostředí středočeského krajského úřadu. Zájemci je najdou pod snadno zapamatovatelnou adresou www.nekrmbrouka.cz.

Už tento název i zpracování ukazují, že jde o informace určené pro laiky. Souvislosti kůrovcové kalamity jsou tam podle Zahradníkových slov vysvětleny „běžnou hospodskou řečí, srozumitelnou každému, kdo má základní vzdělání“. „Vlastníci se dovědí, co mohou dělat, pokud tápou a nemají informace; nevědí, co je asanace, k čemu je třeba postřikovač…“ připomněl Zahradník. Upozornil, že informace se budou doplňovat. Třeba videonávod k vyhledávání kůrovcových stromů je nyní k dispozici v „zimní verzi“. „Letní natočíme hned, jak kůrovec začne létat,“ slíbil Zahradník.

Leccos je překvapením

O tom, že hledat odborné poučení je navýsost potřebné, svědčí třeba odpověď na otázku týkající se budoucí obnovy porostu. Mělo by smysl vysadit na holiny po vykácení stromů zničených lýkožroutem smrkovým opět nějaké smrky? Logická odpověď zní jednoznačně: ani nápad; bylo by jen otázkou času, kdy do porostu opět vletí brouk a stromy znovu zničí. Odborná rada však laika překvapí: právě se smrky je vhodné při obnově začínat. Jako s přípravnou dřevinou. A třeba buky a jedle sázet až poté, co smrčky poporostou. Ty jsou totiž stínomilné: vysazení přímo na holinu nepřežijí.

Nebo z jiného soudku: někdo mohl slyšet o odkorňovacím nástavci na motorovou pilu. Fréza vlastně není drahá; přijde tak na čtyři pět tisíc. Je ale třeba vědět, že použít se dá jen s profesionální pilou: s takovou, která stojí od 20 tisíc korun výš. Pokud má drobný vlastník lesa pilu levnější, z kategorie poloprofi – což se asi týká většiny – pasovat mu na ni nebude.

Malér odhalí družice

Poučení na webu mohou získat i zájemci o přehled, jak to s kůrovcem aktuálně vypadá. Ať už třeba zrovna v jejich lese, kde už se nějakou dobu nebyli podívat, nebo kdekoli jinde; klidně i na druhém konci republiky. Zahradník na krajském lesnickém semináři představil také stránku www.kurovcovamapa.cz vycházející z analýzy satelitních snímků. Údaje jsou velmi přesné, zhodnotil Tomáš Zíka z odboru životního prostředí krajského úřadu data pro lokality, které sám má dobře prochozené.

Také kraj chystá vlastní, přímo středočeský, webový portál věnovaný šíření kůrovce. Ten se nyní testuje a uživatelům k dispozici ještě není. Již je ale známo, že do zveřejněných údajů budou moci zasahovat i obce s rozšířenou působností a odborní lesní hospodáři.

Kůrovcové desatero pro vlastníky lesa
- Nepodceňuj situaci
- Zkontroluj les
- Najdi brouka
- Poraď se s odborníkem
- Neotálej s těžbou
- Asanuj kůrovcové dříví
- Ukliď v lese
- Plánuj a spoj síly
- Neboj se zeptat
- Vytrvej a sleduj další informace

Podrobnosti na www.nekrmbrouka.cz