První víkend v dubnu

Hlavním dnem se stane sobota 6. dubna, avšak přípravy jsou v plném proudu již delší čas. Předtím, než se dobrovolníci začnou scházet, je třeba zařídit spoustu věcí. Především vyjednat, kdo a kam odveze odpadky sesbírané jak v přírodě (nezřídka nejen někde v lesích, ale třeba i podél frekventovaných silnic nebo železničních tratí), tak i v parcích či ulicích a rozmanitých zákoutích měst i obcí. A také dát s předstihem vědět o termínu a místu plánovaného srazu dalším lidem, kteří by měli chuť přiložit ruku k dílu.

K tomu slouží nejen letáky, osobní kontakty, sociální sítě, obecní rozhlas či další způsoby předávání informací v daném místě obvyklé, ale souhrnný přehled přináší i mapa na webové stránce www.uklidmecesko.cz. Jediný pohled na její údaje potvrzuje, že zmiňovaná trojice nejnovějších záznamů ze středních Čech je vcelku typická. Dá se říci, že čím blíže k Praze (a případně i dalším větším městům), tím se naplánované úklidy zdají být rozmístěny hustěji. Nechybí však ani v dalších regionech. Třeba na samém pomezí Středočeského kraje obec Rokytá na Mladoboleslavsku, odkud je asi nejblíž do Mnichova Hradiště vzdáleného osm kilometrů a další větší cíle jsou výrazně dál, svolává občany na akci Čistější Rokytá a okolí. Jako organizátoři nejčastěji figurují spolky následované obcemi. S elánem se však zapojují také školy, aktivní jednotlivci – a nechybí ani několik firemních úklidů.

Zanesení akce do jednotné mapy ovšem není jediným důvodem, proč se pořadatelům místního úklidu vyplatí nahlásit svou aktivitu koordinátorům kampaně. Ti mohou zájemcům zaslat balíček s potřebnými pomůckami – s pracovními rukavicemi a pytli na shromažďování odpadu podle požadavků organizátora. „V případě, že bude větší poptávka než naše možnosti, počty materiálu v balíčku se mohou změnit,“ upozornila však Kateřina Landová, která má v organizačním štábu na starost podporu dobrovolníků, že připravené zásoby nejsou bezedné.

Cílem je i osvěta

Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody, který se na pořádání kampaně podílí, upozorňuje, že cílem akce, která se koná již tradičně, není, aby uvědomělí lidé donekonečna uklízeli nepořádek po těch méně zodpovědných. „Byli bychom velmi neradi, kdyby začal vznikat dojem, že vytvářet nepořádek, a dokonce černé skládky je normální, protože je přece každý rok někdo uklidí,“ zdůraznil. I proto je součástí kampaně také preventivní působení – letos s cílem upozornit na plasty pro jednorázové použití a pneumatiky v přírodě.

Schválně – kolik takových věcí jste poslední dobou viděli někde odhozených? Anebo – dokonce se jich sami zbavili?

K zamyšlení nad odpadem
- Loni se v rámci akce Ukliďme Česko podařilo dobrovolníkům v celé republice vysbírat z přírody 29 tun PET láhví
- Každý druhý kus odpadu, který dobrovolníci vezmou do ruky, obsahuje nějaký druh plastu
- Cílem kampaně je vést lidi k úvahám, jestli ve svém životě sami zbytečně nepoužívají plasty příliš, a také k zamyšlení nad tím, co se s plasty dále děje, když doslouží
- Kampaň chce upozornit na projekty, které povedou ke snížení spotřeby jednorázových a dalších zbytečných plastů, a propagovat alternativy, které budou mít nejen pozitivní dopad na životní prostředí, ale budou zároveň i ekonomicky výhodné
- Zatímco loni se celorepublikově sčítaly nalezené PET láhve, letos organizátoři plánují sčítání odhozených pneumatik

Zdroj: Miroslav Kubásek, jeden ze zakladatelů dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko