Skupina takových dobrovolníků se tak celé čtyři dny věnovala úklidu přehrady. Posbírala spoustu odpadků všeho druhu. Na jeden nález ale jistě tito lidé do smrti nezapomenou. Připomínal totiž lidské tělo.

Úklid nádrže Orlík nebyl zrovna jednoduchý. V několika zdejších zátokách objevili dobrovolníci metráky naplavených odpadků. Ty trpělivě sbírali do pytlů a odváželi na dané místo. Odtud pak bude odpad odstraněn. Aktuálně organizátor úklidu Karel Procházka jedná s blízkými obcemi a Povodím Vltavy, zda by bylo možné s jeho odstraněním pomoci. Není ho totiž zrovna málo.

Každý den účastníci úklidové akce nasbírali 13 až 18 pytlů odpadků. Celkem to pak bylo bezmála šest desítek pytlů. V těch byly plastové i skleněné lahve. Nechyběly bohužel ani méně běžné, ale zato mnohem více nebezpečné věci – použité injekční stříkačky.

Nejpřekvapivější nález však přišel až třetí den. Ten vlastně původně postupoval normálně. Dobrovolníci při něm nasbírali třináct pytlů odpadků. Nakonec ale volali na pomoc policii.

„Našli jsme něco, co vypadalo jako tělo, tak jsme raději volali linku 158, ať se na to od policie přijedou podívat. Policisté byli velice příjemní, zdatně vyšplhali ten ukrutný kopec a následovaly chvíle ohledávání nálezu,“ popsal situaci Miroslav Sehnal, jeden z dobrovolníků při úklidové akci.

Po chvíli se naštěstí zjistilo, že nejde o žádný hrůzný nález. Byla to jen molitanová figurína. „Ještě že tak. Ale za odměnu jsem se svezl policejním člunem,“ zažertoval Miroslav Sehnal.

Úklidovou akci na nádrži organizoval Karel Procházka, který její výsledky hodnotí velmi kladně. „Byla úspěšná a prostě bezvadná. Ke dni 21. července bylo 'vytěženo' 58 pytlů odpadu. V tom bylo 560 kilogramů umělé hmoty, 25 kilogramů skla a dokonce jeden stan,“ shrnul muž, který již nyní chystá další podobnou akci. Připadnout by měla na poslední srpnový víkend.