K zákroku se chystal certifikovaný arborista Petr Růžička. Ošetřit takhle krásně rostlý strom je pro něj malým svátkem, protože se přes úřední vyřizování kolem další činnosti  k praktické prořízce dostane jen velmi málo.

„Strom je krásně rostlý, v dobré  fyziologické vitalitě. Ale protože už je letitý,  začíná  v okrajových částech zasychat a ztrácet růstovou aktivitu. To je pro něj naprosto přirozené. Právě redukcí okrajové části koruny podpoříme růst dole a tím předejdeme jejímu rozpadu,“ vysvětloval.
Doba pro  tento  zásah je nejvhodnější právě nyní, kdy je strom aktivní, ale ještě nemá listy. Může se po prořezání bránit pronikání například různých houbových chorob.

Stáří stromu
Stáří stromu odhaduje Petr Růžička na dvě stě let: „Záleží ale na stanovišti. Může to být i méně. Bavíme se vždy  o jeho fyziologickém stáří a o tom, jakou životní etapu dosáhl. Tento je ve čtvrté. Strom přirůstá ve spodní části. Tady udělám pouze zdravotní řez. Nahoře  jsou už prořídlé větve s kratšími přírůstky. Koruna  zatím rozpadlá není, tomu se předejde právě její obvodovou redukcí.“

Tomu, které větve uříznout a které ponechat, předchází  hodnocení stromu ze země, kdy se navrhne celkový  zásah. To,  kterou větev odříznout, rozhoduje arborista až  na stromě.  „Proto lidé, kteří ošetřují stromy lezeckou technikou, musí být dobře proškoleni.  protože nahoře jim to nikdo neporadí,“  uvedl Růžička.

Zásah
Samotný zásah  se dělal opravdu na laně. Petr Růžička nejprve přehodil přes nejsilnější větve slabé lanko se závažím v koženém  váčku. Na něj navázal silné dlouhé horolezecké lano. Jeden konec uvázal  kolem  kmene  a instaloval na něj takzvanou brzdu. „S její pomocí by mě dokázal spustit ze stromu i náhodný kolemjdoucí,“ vysvětlil Růžička. Po druhém konci lana vylezl na strom. Při tom měl na opasku připnuté potřebné nářadí. Motorovou pilu uvázal na další lano. 

Jediný památný strom ve městě roste v místě, kde  plánují zastupitelé vybudovat dětské hřiště. A proto v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek požádali o bezplatné ošetření. Zdravotní stav stromu nejprve v lednu zhodnotili odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se studenty.

Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. Společně vytipují  k odbornému ošetření několik stromů v republice. Letos byl mezi nimi i památný novostrašecký dub. Získal  v rámci projektu Významné stromy České republiky poukaz na bezplatné ošetření kvalifikovanými arboristy, kteří vlastní mezinárodní certifikát European Tree Worker. 

Hodnota zásahu je zhruba deset tisíc korun. Pro  zdraví stromu není vhodné   udělat  prořízku najednou. Koruna se musí tvarovat postupně. Proto je další ošetření vhodné za sedm až deset let.