Tři nejúspěšnější týmy vyjedou na třídenní plně hrazenou studijní cestu do Bruselu. Tam navštíví mimo jiné instituce Evropské unie a hlavní budovu NATO a seznámí se s odborníky v jednotlivých oblastech evropské a celosvětové bezpečnosti.

Do letošního ročníku soutěže EuropaSecura se přihlásilo téměř 1600 studentů ze 14 krajů. Z okresních a krajských kol jich do finále postoupilo 42. Na ně čekal hned celý týden, který tráví pobytem v Brdech. Při něm se učí nejrůznější dovednosti, mimo jiné první pomoc, přežití v přírodě, jak postupovat v krizových situacích či vyhroceném vyjednávání.

„Mimo jiné se učí základní dovednosti, které jim předávají vojáci, například topografie, či jak se chovat tváří tvář nebezpečí. Tedy s čím se mohou setkat v reálném nasazení, nejen ve vojenských operacích, ale také v mírových misích, kam chodí různí civilní diplomaté nebo zaměstnanci Evropské unie, “ přibližuje podmínky finálového kola majorka Miroslava Štenclová z Velitelství pozemních sil.

Ve středu účastníky jako vyvrcholení týdne čekal celodenní, téměř 30kilometrový pochod nepřehledným lesním terénem, při kterém museli plnit náročné úkoly. Ocitli se v rolích diplomatů zemí Evropské unie a byli vysláni na průzkumnou misi imaginárního a politicky značně nestabilního státu Dormenistánu. Z

ažívají věci, které se reálně diplomatům v politicky nestabilních zemích mohou přihodit. Například dorazí k neoznačenému minovému poli, kde se ozval výbuch a někdo zoufale volá o pomoc. Musí zachovat chladnou hlavu a situaci co nejlépe vyřešit a zraněného zachránit, aniž by sami utrpěli zranění. Mezi dalšími úkoly je čekalo zdolávání vodní překážky nebo skal.

„Nečekala jsem, co se bude dít, ale na každou situaci jsme byli připraveni. Člověk někdy musel jednat pod velkým stresem a ani se nestíhal rozhodnout, co je správné.“ s úsměvem hodnotí náročný den Tereza Kořínková z královéhradeckého gymnázia. Dodává, že celkově se jí plnění úkolů při třicetikilometrovém pochodu líbilo.

Exkurze do štol Velké a Malé Ameriky a Mexika je zajímavá, průvodce seznamuje účastníky i s minulostí oblasti.
Vycházka za Hagenem nabízí výhledy do lomů i mrazení v zádech

Na organizaci soutěže, která v Evropě nemá obdoby, se společně podílí Institut pro Evropskou politiku, Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Úřad vlády ČR, zastoupení Evropské komice v ČR, program Evropa pro občany a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

„Aby se soutěžící dostal do finále a tedy do Chráněné krajinné oblasti Brdy a výcvikového zařízení Valdek, musí prokázat své znalosti v oblastech EU, NATO a dalších diplomatických organizacích. Celkem postoupilo sítem 14 týmů z jednotlivých krajů, tedy 42 nejlepších studentů z celé České republiky,“ uvedl vedoucí projektu EuropaSecura Martin Vokálek.

Dodal, že na organizaci finálového kola se sjedou příslušníci několika armádních útvarů z celé České republiky, aby vytvořili pro studenty unikátní atmosféru a dali jim nezapomenutelné zážitky, které nelze zprostředkovat jinak, než právě spoluprací s Armádou České republiky, která je klíčivá.

„Tyto své zkušenosti budou moci případně uplatnit uplatnit v rámci svých budoucích kariér na pozicích diplomatů nebo jiných veřejně aktivních pracovníků jako třeba novinářů nebo dalších osob,“ přibližuje Martin Vokálek přínos soutěže pro budoucí uplatnění účastníků.

K tomu, co čeká na vítěze finálového oka, upřesnil: „Všechny připravené semináře a diskuze v Bruselu jsou na poměrně vysoké úrovni, jsou uzpůsobeny tomu, že vybraní studenti jsou nejlepší z nejlepších a mají poměrně široké znalosti problematik evropské bezpečnosti. Počítá se, že tito vybraní studenti budou dále aktivní ve veřejném životě, ať už jako diplomaté, politici či novináři.“

Akce Přes bariéry s policií.
Sportování s policií podpoří nepohyblivého Patrika
Ceny chat a chalup v okolí Prahy vyletěly nahoru.
Ceny chat a chalup v okolí Prahy vyletěly nahoru. Bazén už je standard