Hlasité protesty občanských iniciativ i jednotlivců, k nimž se připojili i někteří pražští politici, neustávaly ani poté, co firma zdokonalila čištění odpadní vzdušiny. Informovala, že za technologie, jež jsou podle vyjádření společnosti unikátní nejen v republikovém, ale i světovém měřítku a obsahují také dva stupně plazmového čištění, zaplatila 78 milionů korun. Žádné limity koncentrací látek vypouštěných do ovzduší, které by stanovily úřady, přitom firma Vafo určené nemá.

V listopadu ředitel marketingu společnosti Martin Šámal společně s produktovou ředitelkou Karolínou Čápovou uvedli, že ke zlepšení vypouštěného vzduchu by měla přispět činnost environmentální komise: výbor složený z odborníků z řad vlastních zaměstnanců, z firem, jež technologie dodaly, i z vědecké sféry.

Jeho hlavním posláním je navrhnout optimalizaci zařízení na čištění odpadního vzduchu – tedy úpravy funkcí dosavadního systému a jeho případné doplnění o další komponenty tak, aby šíření zbytkového pachu mimo výrobní prostory bylo omezeno skutečně účinně. Současně se pod vedením Jiřího Smrže ze společnosti Quality Centrum kontroluje celý výrobní proces, a to s cílem zjistit, zdá zápach neuniká z výrobní linky jinudy – tedy mimo filtrační zařízení.

Kontroly a vylepšování po celý rok

Hlavními experty z vědeckého prostředí jsou Karel Ciahotný, jenž se stal předsedou komise, a František Skácel; oba z Vysoké školy chemicko-technologické. První poznatky z kontroly provozu by měly být k dispozici koncem ledna. Opakované kontroly a práce na vylepšování technických možnosti čisticí soustavy jsou však rozplánovány na celý letošní rok.

První závěry včetně konkrétních řešení by komise nicméně měla veřejně představit již začátkem března. Jak Deníku sdělil Libor Rajský z agentury Sinuhet, mediálně zastupující Vafo, nemělo by jít jen o výstupy teoretické, ale již vyzkoušené v praxi. Během února se totiž mají postupy navržené komisí k omezení zápachu ověřovat – a to, co ze zkoušek vyplyne jako nejlepší varianta, by se následně mělo uplatnit v provozu. Ve hře může být například úprava teploty vzduchu před vlastním čištěním.

K dalším úkolům, jimiž se má environmentální komise zabývat, patří vytvoření programu pravidelného měření a monitoringu a plánu řešení mimořádných stavů a situací.