Po rozsáhlém zásahu do budovy bývalé pastoušky získala obec Lužná kvalitní zázemí pro práci své hasičské jednotky, která je zařazena do Jednotky požární ochrany 2 (Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami, požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jako je výbava automobilů, agregáty, apod.). Nová hasičská zbrojnice stála bezmála 4 a půl milionu korun, přičemž významnou částkou přes tři miliony korun na ni přispěl Středočeský kraj. Zhruba jeden a půl milionu korun šlo na přestavbu z prostředků obce.

Luženští hasiči během slavnosti, která ukončení rekonstrukce provázela, mimo jiné zdůraznili: „Získali jsme objekt, který určitě přispěje ke zlepšení práce a vylepšení podmínek dosti velké základny našich dobrovolných hasičů, a to od dětských družstev až po dospělé." A starosta obce Václav Kejla doplnil: „Ještě nás čeká v příštích letech rekonstrukce staré budovy, aby i dobrovolní hasiči a hlavně naše mládež měli důstojné zázemí." Slavnosti před novou budovou se krom jiných pozvaných hostů zúčastnil také senátor Marcel Chládek či velitel Hasičského záchranného sboru Rakovník Karel Jelínek.

Senátor Marcel Chládek Luženským u příležitosti ukončení rekonstrukce mimo jiné originálně popřál: „Vzhledem k tomu, že je tu dnes mezi námi také mnoho dětí, tak bych jim také rád popřál. Až se tady jednou sejdete v dospělosti, zavzpomínejte na to, jak jsme tady dnes hasičárnu otevírali. A vzpomeňte také na ty z vás, kteří tady v tu dobu už možná mezi vámi nebudou."

Zmíněný Karel Jelínek zdůraznil: „Otevírání nové hasičské zbrojnice se neděje každý den. Lidé mohou odcházet, ale jejich zásluhy, díla, stavby po nich zůstávají." Připomněl, že hasičská zbrojnice patří k oblastem důležitým pro zajištění klidného a bezpečného života lidí na vesnicích.
V závěru dostal slovo také vzácný host ze Slovenska, ze spřátelené obce Liptovská Lužná (Žilinský kraj) Albín Husarčik.

Jeho slova zaznamenám pro jistotu v českém jazyce i přesto, že k davu Luženských hovořil zvukomalebnou slovenštinou. „Chci vám pogratulovat k této kvalitní stavbě. Podařilo se vám krásné dílo. A až dokončíte i tu další část přestavby, tak se sem určitě přijedeme opět rádi podívat."
Následovala prohlídka nových prostor zbrojnice spojená s občerstvením a kulturní vložkou. O tu se skvěle postarali přednesem a hrou na elektrické klávesy a harmoniku místní chlapci: Tomáš Hornof, Ondra Strnad, Patrik Pavlíček a Jakub Tvrz.

Představení nové zbrojnice přihlíželi také manželé Karel a Ivana Hoškovi: „Je to hezké. Potřebovali jsme ji jako sůl. Ta budova byla už na rozpadnutí. Stále se řešilo, kam auto, které stálo venku, uklidit. Chátralo stejně jako ta budova." A paní Iveta Matušková také z Lužné dodala: „Je pěkná, udělali ji dobře." ⋌