Kniha je uspořádána jako fakty podložený příběh krajiny, který se odvíjí od její nejstarší geologické historie. Dokládá, jak přírodní podmínky předurčují historii a jak staletí práce lidí přetvořily krajinu do celku, který je líbezný na pohled a cenný svými hodnotami, které mnohdy nejsou viditelné na první pohled a zároveň zve čtenáře do přírodního parku Džbán, do tajemného kraje skrytých krás.

Kniha o rozsahu 232 stran je dílem autorského kolektivu pod vedením hlavního autora Karla Žáka. Na rukopisu se podíleli také Václav Cílek a Václav Somol. O více než dvě stě doprovodných fotografií se postaral Martin Majer a Karel Žák. Letecké fotografie jsou dílem Jiřího Jirouška. Knihu pro Krajský úřad Středočeského kraje vydalo nakladatelství Green Mango.

„Džbán je krajina málo známá a poměrně málo navštěvovaná. Na první pohled se jedná o území fádní, bez nápadné dominanty. Vnímavého návštěvníka ale překvapí skrytým bohatstvím živé přírody, svébytnou historií, specifickými stavbami lidové architektury i řadou stavebních památek,“ řekla o krajině Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

„Čeho si máme vážit, co chceme chránit, to musíme znát. Důležité přitom je, aby tyto znalosti měli nejen specializovaní přírodovědci, pracovníci státní ochrany přírody nebo státní památkové péče, ale přímo i občané obcí, kteří v oblasti žijí, lesníci pečující o lesy, členové dobrovolnických spolků, kteří se již nyní o řadu cenných úseků džbánské přírody starají. Bez jejich zájmu a péče o své okolí se ochrana Džbánu neobejde. Věřím, že vás tato kniha zaujme a přinese vám mnoho nových a zajímavých informací o této jedinečné oblasti,“ dodala hejtmanka.

Oblast zvaná Džbán se rozkládá ve středních a částečně i v severních Čechách přibližně mezi městy Louny, Slaný, Kladno, Rakovník a Žatec. Pro Džbán jsou charakteristické rozsáhlé náhorní roviny oddělené hlubokými a širokými údolími. Džbán tvoří rozvodí Ohře, dolní Vltavy a Berounky; na jeho vlastním území se tak vyskytují pouze drobné vodní toky, které se vějířovitě rozbíhají z okolí obce Kroučová.

Jihovýchodní část Džbánu odvodňuje potok Kačák (Loděnický potok) do Berounky. Na rozdíl od výše uvedených toků vytváří Kačák na svém běhu Džbánem údolí široce otevřené. Přírodní rezervace se nacházejí zejména v okolí Bílichova na Kladensku.

Krajina Džbánu nemá přirozené centrum. V období raného středověku mělo větší význam hradiště Dřevíč. Ze současných sídel se v rámci Džbánu nacházejí dvě menší města, Nové Strašecí a Stochov, obě při jihovýchodním okraji celku. Z dalších obcí stojí za zmínku například Řevničov, Mšec či Krušovice. Ve středověku byl nejvýznamnějším místem hrad Džbán.