Jestliže průměrná výše pokuty dosahuje patnácti stovek, naznačuje to, že nějaké dramatické přehmaty shledány nebyly. To potvrzuje i ředitelka Rážová, jež stánkaře vcelku chválí. „Nepotýkají se s většími problémy, což nás těší. Nejčastěji – a tradičně – chybují ve skladování potravin, v nedodržení provozní hygieny nebo chybějí prostředky na mytí rukou a hygienické osušení,“ konstatovala.

Ne všechny typy kontrol však dopadly takto – a týká se to zvláště kamenných provozoven. Nebylo výjimkou najít špínu svědčící o dlouhodobě zanedbávaném úklidu kuchyňských prostor, stejně jako nalezení potravin prošlých, neznámého původu – a dokonce i zcela zjevně zkažených. „Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici v loňském roce odhalili, patří označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů (26 procent), nezajištění obecných požadavků na potravinářské prostory (24 procent), nedostatky v provozní hygieně (22 procent) nebo skladování prošlých potravin (11 procent),“ uvedla Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice.

Hubení hmyzu i hlodavců

Relativně příznivé je, že o okamžitém uzavření provozovny středočeští hygienici na místě loni rozhodli „jen“ čtyřikrát; předloni se jednalo o 11 případů. Ubylo i dalších vydávaných opatření. Těch bylo v roce 2019 dohromady 231, zatímco o rok dříve 288. Nejčastěji, na 71 místech, byla nařizována sanitace neboli důkladný úklid provozovny; v osmi případech spojený i s nutností povolat deratizační firmu kvůli vyhubení hmyzu nebo hlodavců. Odstranit nevyhovující potraviny bylo třeba v 56 případech, dočasné omezení některých činností do doby zjednání nápravy se reakcí na zjištěné nedostatky stalo osmatřicetkrát (šlo například zákaz přípravy a vydávání teplých pokrmů nebo třeba zpracovávání konkrétních surovin).

Pokut při kontrolách po celém kraji loni hygienici rozdali 785, přičemž v součtu se jednalo o více než dva a půl milionu korun: přesně 2 634 600 Kč. Pro srovnání: v roce 2018 to bylo 829 finančních sankcí v celkové výši 2 702 900 Kč. Pokut tedy sice meziročně ubylo, avšak průměrné výše jedné se zvedla z 3260 korun na 3356.
Celkový počet provedených kontrol se proti předchozímu roku mírně snížil. Loni se kontroloři z hygieny ve středních Čechách vydali na 2591 návštěv provozoven stravovacích služeb; o rok dříve jich bylo 2616. Nejčastěji šlo o restaurace (985) a stánky a občerstvením (483); jak pevné, tak mobilní. Početněji zastoupeny však byly i provozovny závodního stravování (430).