„Nesplní-li žalované družstvo dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může správce konkursní podstaty podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí),“ uvedla Tomíčková. NS dovolání obdržel loni v dubnu, tehdy odložil odklad jeho vykonatelnosti. Nakonec ale dovolání odmítl jako nepřípustné, odklad tak pominul.

„Mrzí mě to a je to pro nás velmi nepříjemné, Věřil jsem, že vyšší soudy se na to podívají i z lidského hlediska. S rozhodnutím soudu se neztotožňujeme, domnívám se, že si soudci celou kauzu důkladně neprostudovali, čemuž rozumím, protože je velmi složitá,“ řekl Junek.

Závora u domů v Horoměřicích
Kauza H-System: Dostavba domů v Horoměřicích prý tvoří většinu jejich hodnoty

Částku už ale družstvo uhradilo. „Museli jsme to zaplatit, protože odklad vykonatelnosti přišel později a konkurzní správce nám to samozřejmě nevrátil," řekl Junek. „Je to podpásovka pro všechny naše členy, kteří v těch bytech bydlí, oni si je v roce 2021 od správce odkoupili za tržní ceny, takže si je zaplatili už potřetí," řekl Junek. Správce konkurzní podstaty podle něj zatím mezi věřitele nerozdělil peníze z bytů prodaných v roce 2021. „Jde o 220 milionů korun, družstvu z toho náleží 40 milionů, kvůli inflaci už věřitelé přišli zhruba o 20 milionů,“ řekl Junek.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritního akcionáře Petra Smetku soudy za vytunelování firmy potrestaly 12 lety vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.

Monsport družstvo žaloval o 22 milionů korun za užívání bytů a pozemků. Soudy už mu dříve pravomocně přiznaly milion korun za pozemky pod řadovými domy. Za nájemné osmi domů, v nichž je zhruba 60 bytů, požadoval Monsport asi 21 milionů. S většinou nároku uspěl.

Jeden z domů v Horoměřicích (na snímku z 24. července 2018), který si bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System dostavěli svépomocí.
Soud: SBD Svatopluk musí zaplatit milion za pozemky pod domy v Horoměřicích

Rozsudek Okresního soudu pro Prahu-západ předloni v říjnu pravomocně potvrdil středočeský krajský soud. Předseda družstva Martin Junek tehdy označil rozhodnutí soudu za skandální. Nájemné, které musí Svatopluk zaplatit, podle něj skončí u největšího věřitele, kterým je kyperská společnost.

„Nejvyšší soud považoval závěr soudů nižších stupňů, že žalované družstvo je pasivně věcně legitimováno (tedy má povinnost zaplatit žalobci požadovanou částku), za souladný s jeho ustálenou rozhodovací praxí přijatou k výkladu ustanovení o bezdůvodném obohacení,“ uvedla Tomíčková.

Další peníze za užívání nemovitostí žádá Monsport za období po roce 2019, nárok je taktéž předmětem soudního sporu.