I takové milé scény se odehrávaly při humanitární sbírce Potravinová banka, kterou oblastní spolek Červeného kříže uspořádal spolu s kladenským magistrátem a městskou policii ve vybraných supermarketech. Lidé měli možnost při nákupu pořídit dárek v podobě trvanlivých potravin pro nemajetné seniory a sociálně slabé rodiny s dětmi a zlepšit tak v předvánoční době jejich životní situaci.

Sami pracovníci Červeného kříže a pomáhající dobrovolníci byli překvapeni, s jakým ohlasem se sbírka setkala. „V supermarketech byly u košů označených Červeným křížem naše hlídky. Od dárců jsme převzali, přestože se tato sbírka v Kladně konala po tříleté pauze, opravdu velké množství trvanlivého zboží. Občanům města za jejich pomoc děkujeme a přejeme jim, aby prožili vánoční svátky v klidu a pokoji," konstatovala ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže v Kladně Stanislava Klicmanová Maříková.

„Sbírka pomůže opravdu hodně lidem," dodala ředitelka. „Překvapilo nás, že přispívali zejména ti, kteří sami bohatstvím asi neoplývají. Těch na první pohled movitějších chodilo méně," poznamenala Petra Hajnová, dobrovolnice a členka humanitární jednotky Červeného kříže.
Potraviny, které byly shromážděny v kladenské pobočce Červeného kříže, byly pečlivě roztříděny a dnes budou rozvezeny potřebným.
„Máme seznam seniorů, o něž se staráme, část sbírky rozdá sociální pracoviště magistrátu v Rozdělově, jež disponuje vlastními seznamy svých klientů," vysvětlila Stanislava Klicmanová Maříková.

Český červený kříž Kladno podobnou sbírku uspořádal už před třemi roky, tehdy před Mikulášem pro děti ze sociálně slabých rodin. Tentokrát do spektra obdarovaných přibyli i senioři. „Už jsme se domluvili se zástupci supermarketů, že v příštím roce uděláme trochu jiný systém sbírky Potravinová banka. Obchodníci k nám dovezou potraviny, jimž zanedlouho skončí lhůta trvanlivosti, sociální pracoviště magistrátu je pak naším prostřednictvím bude rozdělovat potřebným," doplnila informace ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno.